icon-news-white.png Stikkord: spørreundersøkelse


Delte meninger om Namdal regionråd

Namdal regionråd har blitt for stort, og fått redusert politisk slagkraften. Mer ordførerstyring, færre komiteer og mer dialog med kommunestyrene er innspill til ny organisering.   Namdal regionråd skal justere organiseringen i forbindelse …

Les mer

Erfaringer med Namdal regionråd

Rapporten er en dokumentasjon av  kartlagte synspunkter på Namdal regionråds arbeider de som arbeider i Interkommunalt politisk råd Namdalen. Arbeidet er utført i forbindelse med nye krav til organisering av regionrådene i ny …

Les mer

Korona tema i årets barnehageundersøkelse

Utdanningsdirektoratet (Udir) sin årlig nasjonale undersøkelse til Barnehage-Norge er under planlegging, og av korona-situasjonene er et av temaene.   For sjuende gang gjennomfører Trøndelag Forskning og Utvikling den årlige nasjonale spørreundersøkelsen for Utdanningsdirektoratet …

Les mer


Spørsmål til Barnehage-Norge 2017

Dette er resultatene fra en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet til barnehagesektoren. For fjerde år på rad har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjort nasjonale rundspørringer til barnehagestyrere, -eiere og kommuner, på oppdrag fra …

Les mer

Samler inn mer barnehagedata

For fjerde året på rad spørres et utvalg barnehager og barnehageeiere i Norge om utvalgte tema for å gi Utdanningsdirektoratet mer kunnskap om situasjonen i det ganske land. – Vi purrer i disse …

Les mer

Spørsmål til Barnehage-Norge 2016

Spørsmål til Barnehage-Norge er resultat av undersøkelser til barnehagesektoren i Norge, utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Målgruppene for undersøkelsen er barnehagestyrere, barnehageeiere og barnehagemyndighet.   Trøndelag Forskning og Utvikling har sammen med Norsk …

Les mer