icon-news-white.png Stikkord: strategi

Namdalen satser på bioøkonomi

Partnerskap Namdalen har lagt en strategi for regional satsing på bioøkonomi. Området har meget gode biologiske forutsetninger. − Utfordringen er å få økt verdiskaping – i Namdalen, sier Hege Nordheim-Viken, komiteleder for utdanning, …

Les mer

Bioøkonomi i Namdalen. Forslag til regional strategi

Rapporten dokumenterer prosessen og resultatet fra arbeidet med å utarbeide en bioøkonomi­strategi for Namdalen. Prosess Som ledd i arbeidet er det søkt innspill fra regionale politiske og administrative møter, gjennomført workshop sammen med …

Les mer

Framtidas verdiskapingsmuligheter i Trøndelag

Løft fram det man er god på, og spre godheten til andre områder anbefales som innovasjonspolitikk for det Trøndelag framover. Det handler om kunnskap og kunnskapsspredning og -deling. – Matproduksjon er et eksempel …

Les mer

Kunnskapsgrunnlag for verdiskaping i Trøndelag

Rapporten gir et kunnskapsgrunnlag for næringsutviklingsarbeid og framtidig verdiskaping i Trøndelag. Nåsituasjonen for næringslivet i Trøndelag beskrives og ulike utviklingsmuligheter analyseres. Til slutt diskuteres potensiale for videre utvikling og hvordan det offentlige kan …

Les mer