icon-news-white.png Stikkord: strømpriser

Debatt om effekttariffer for nettleie

De nye strømmålerne som innføres i 2019 muliggjør andre måter å beregne nettleia og strømforbruket på.  Hva tenker forbrukerne om det? – Forbrukere er åpne for nye måter å beregne nettleie på, sier …

Les mer

Meninger om framtidas nett-tariff

Norge vurderer nye måter å ta betalt for transport av strøm – den såkalte nettleia. Ny teknologi muliggjør å tilpasse bruken bedre, og da bør kanskje prissystemet tilpasses hvor mye man belaster nettet? …

Les mer