icon-news-white.png Stikkord: Tindved kulturhage


Tindved som kunnskapsbasert bedrifts- og verdiskaper

Hovedmålet med forprosjektet er å: Skape og anvende kunnskap for å videreutvikle og forbedre Tindved som mellomroms- og samskapingsaktør for kreative næringer i Trøndelag Delmål Bedriftsbehov: Avdekke hvilke funksjoner, oppgaver og roller i …

Les mer