icon-news-white.png Stikkord: tingretter

Domstolledelse på en ny måte

Å ha felles leder for flere tingretter gir bedre ressursutnyttelser og mindre sårbarhet, og muligheter for å samordne rutiner. Samtidig endrer det innholdet i lederjobben. – Men de gjør seg ikke selv. Alle …

Les mer

Mer fjernledelse for sorenskriverne

Nye ledelsesformer prøves ut i tingrettene. En ordning med at sorenskriverne leder flere tingretter er nylig evaluert. – For dommerne gir ordningen økt fleksibilitet, sier prosjektleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.  Men …

Les mer


Evaluering av felles ledelse i tingrettene

I forbindelse med Domstoladministrasjonens ønske om å etablere faste felles dommerembete, har man prøvd ut ordningen i noen tingretter. Denne utprøving skal evalueres. Oppdraget skal kartlegge erfaringer og utfordringer som tingrettene hatt med …

Les mer