icon-news-white.png Stikkord: tradisjonshåndverk

Tradisjonshåndverkere med utradisjonelle løsninger

Tradisjonshåndverkere deler ikke bare restaureringskunnskap. Prosjektet grenseløst bygningsvern har også utviklet en mobilapp for å dele hvor de riktige råvarene står i skogen. – Samarbeid er et viktig suksesskriterium for å utvikle spesialiserte …

Les mer


Forprosjekt: Midtnorsk senter for immateriell kulturarv

Denne rapporten er en analyse av muligheten for å etablere et midtnorsk senter for immateriell kultur­arv i Steinkjer på oppdrag av Stiftinga Hilmar Alexandersen. Dataene kommer fra dokumentstudier og regionale informanter. Vern som …

Les mer