icon-news-white.png Stikkord: trenæringen

Store muligheter i mer trehusbygging

Verdiskapingsmuligheter i Trøndelag ved økt bruk av tre til husbygging er anslått til 400 millioner kroner fram til 2030. Dette krever 546 tusen kubikkmeter mer sagtømmer enn det som avvirkes i dag. – …

Les mer