icon-news-white.png Stikkord: treningskontrakter

Evaluering av treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag

Den overordnede problemstilling for denne evalueringen var: Hva er omfanget og kvaliteten på treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag? Delproblemstillinger var: Er fylkeskommunens mål om etablering av treningskontaktordningen i minimum 10 kommuner innen utgangen av 2014 …

Les mer