icon-news-white.png Stikkord: TrøndelagLandbruket i Trøndelag som energiprodusent- og konsument

Denne oppdragsrapporten for handler om landbruket som konsument og produsent av energi. Rapportens innhold energibruk i produksjon av melk, gris, kylling og egg i Trøndelag. Estimering av klimagassutslipp energibruken i jordbruket i Trøndelag …

Les mer

Trøndelag er størst på landbruk

Landbruk er og blir viktig for Trøndelag. Landbrukets betydning øker i bykommunene og reduseres i distriktskommunene.   Over 50 prosent av den landbruksbaserte verdiskapingen skjer i byene. – Utsagnet kan kanskje virke overraskende, …

Les mer


Landbruk ei viktig bynæring

De største verdiskapningen av landbruket er i byene i Trøndelag. Trondheim, Levanger, Steinkjer og Verdal har flest landbruksrelaterte arbeidsplasser i Trøndelag.   – For tradisjonelt landbruk foregår primærproduksjonen på bygda, men foredlingen og …

Les mer

Framtidas verdiskapingsmuligheter i Trøndelag

Løft fram det man er god på, og spre godheten til andre områder anbefales som innovasjonspolitikk for det Trøndelag framover. Det handler om kunnskap og kunnskapsspredning og -deling. – Matproduksjon er et eksempel …

Les mer

Kunnskapsgrunnlag for verdiskaping i Trøndelag

Rapporten gir et kunnskapsgrunnlag for næringsutviklingsarbeid og framtidig verdiskaping i Trøndelag. Nåsituasjonen for næringslivet i Trøndelag beskrives og ulike utviklingsmuligheter analyseres. Til slutt diskuteres potensiale for videre utvikling og hvordan det offentlige kan …

Les mer