icon-news-white.png Stikkord: Tydal

Framtidslandbruket – hvor går Tydalsbonden?

Prosjektet skal gjennomfør en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant samtlige registrerte eiere av landbrukseiendommer med dyrkajord i Tydal kommune i april og mai 2011. Spørreundersøkelsen er en del av prosjektet “Framtidslandbruket – hvor …

Les mer