icon-news-white.png Stikkord: Udir; barnehage


Spørsmål til Barnehage-Norge 2019

Rapporten er en dokumentasjon av Utdanningsdirketoratets årlige spørreundersøkesle: Spørsmål til Barnehage-Norge 2019. Temene i 2019 Bemanningsnormen og pedagognormen Kompetanse og samarbeid om barnehage – og skolemiljø (Partnerskap mot mobbing) Kompetansetilbudene Inkluderende barnehage – …

Les mer

Spørsmål til Barnehage-Norge 2018

Spørsmål til Barnehage-Norge 2018 er resultatene fra en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet til barnehagesektoren. For femte år på rad har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjort nasjonale rundspørringer til barnehagestyrere, -eiere og kommuner, …

Les mer