icon-news-white.png Stikkord: undersøkelse


Meninger om framtidas nett-tariff

Norge vurderer nye måter å ta betalt for transport av strøm – den såkalte nettleia. Ny teknologi muliggjør å tilpasse bruken bedre, og da bør kanskje prissystemet tilpasses hvor mye man belaster nettet? …

Les mer

Dommere har god anseelse

Dommerstillingene har godt omdømme, med likevel er det relativ få søkere til jobbene. – Opplevelsen av å gjøre noe meningsfullt er hovedargumentet for dommerstillingenes anseelse, sier forsker Arne Moe, Trøndelag Forskning og Utvikling …

Les mer

Undersøkelse av mediebruksmangfold

Oppdraget består av å gjennomføre en representativitet undersøkelse for å av dekke bruksmangfold i mediekonsum. Med bruksmangfold menes ulike avsendere, sjangre, politisk ståsted, verdisyn og perspektiver over flere plattformer. Formålet  med undersøkelsen er …

Les mer

Kundeundersøkelse NOEN AS

Rapporten dokumenterer to undersøkelser for NOEN AS. En kundeundersøkelse og en kjennskapsundersøkelse. Rapporten er unntatt offentlighet av konkurransehensyn.

Les mer