icon-news-white.png Stikkord: utdanning


Voksenagronomen – utredning av en nasjonal modell

Arbeidet utreder og foreslår en nasjonal modell for utdanning av voksne som agronomer. Staten og jordbrukets organisasjoner ble i jordbruksoppgjøret i 2016 enig om å gjennomføre en utredning av en nasjonal modell for …

Les mer

Utredning av voksenagronomen

Arbeidet skal utrede ny nasjonal modell for voksenagronomen. I dag brukes ulike modeller, så mål er å forslå en standardisert og fleksibel modell for utdanningen. Innhold I prosjektet skal det gjennomføres en kartlegging …

Les mer

Grunnlagsdata framtidig utdanningsbehov

Prosjektet skal skaffe grunnlagsdata for utredningsarbeidet omkring en evtentuell fusjon mellom UiN og HiNT i form av sekundærdata som skal belyse Utviklingen i ungdomskullene neste 20 år i Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Hva …

Les mer