icon-news-white.png Stikkord: Utdanningsdirektoratet

Mye godt kvalitetsarbeid i barnehagesektoren

Det gjøres et omfattende arbeid med innholdet i, og oppgavene til, barnehagene i Norge. Dette arbeidet skjer både i barnehagen, i kommunene, hos Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet, og er en blanding av støtte og …

Les mer

Evaluering av arbeidet med kvalitet i barnehagesektoren

Rapporten er en evaluering av kvalitetssystemet Kvalitet i barnehagen (KiB), gjennom­ført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten besvarer problemstillinger om hvordan barnehagene og de ulike forvaltningsnivåene i sektoren arbeider med kvalitetsutvikling, og hvordan verktøyene …

Les mer

Nasjonal barnehage­undersøkelse

For femte gang spørres et utvalg barnehager og barnehageeiere i Norge om utvalgte tema for å gi Utdanningsdirektoratet mer kunnskap om situasjonen i det ganske land.   – Vi har for tiden en …

Les mer


Barnehagesektoren jobber godt med rammeplanen

For fjerde år på rad har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjort nasjonale rundspørringer til barnehagestyrere, -eiere og kommuner, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Blant mange tema i årets undersøkelse var mat og måltider …

Les mer

Spørsmål til Barnehage-Norge 2017

Dette er resultatene fra en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet til barnehagesektoren. For fjerde år på rad har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjort nasjonale rundspørringer til barnehagestyrere, -eiere og kommuner, på oppdrag fra …

Les mer

Må bruke praksisen bedre i utdanning av barnehagelærere

Det er gjennomgående for svak kobling mellom teori og praksis i den arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. – Tydeligere veiledning og krav til hvilken rolle arbeidsplassen har for studentens læring, og mer bruk av studentoppgaver som …

Les mer

Skal lære aktivt sammen i barnehagene

Barnehagebasert kompetanseutvikling er en sentral del av strategien for å heve kompetansen til de som arbeider i barnehagen. Men til tross for at tiltaket er beskrevet i kompetansestrategien for sektoren, er innholdet uklart …

Les mer


Samler inn mer barnehagedata

For fjerde året på rad spørres et utvalg barnehager og barnehageeiere i Norge om utvalgte tema for å gi Utdanningsdirektoratet mer kunnskap om situasjonen i det ganske land. – Vi purrer i disse …

Les mer