icon-news-white.png Stikkord: velferdsteknologi

Kunnskap endringsmotor innen velferdsteknologi

Erfaring og kunnskap er det beste midlet mot forandringsmotstand. – Med kunnskap kommer gjerne de beste løsningene fra de som jobber i praksisfeltet, sier Håkon Sivertsen, prosjektleder for velferdsteknologiprosjektet VälTel.   I desember …

Les mer

Velferdsteknologi handler om mennesker

Når man skal ta i bruk velferdsteknologi er det viktigste å forstå hverdagen til dem som skal bruke utstyret og hvilke oppgaver teknologien skal understøtte.   Teknologien arbeider ikke av seg selv. Noen …

Les mer

Når hjemmetjenesten skal ta i bruk velferdsteknologi

Når hjemmetjenesten skal ta i bruk velferdsteknologi er et kapittel i boka Velferdsteknologi i praksis utgitt av Cappelen Damm Akademisk. Kapitlet handler om helsepersonells erfaringer med å ta i bruk velferdsteknologi i den …

Les mer

Planlegger konferanse

Interregprosjektet VälTel ser på mulighetene for å etablere en norsk-svensk læringsarena for velferdsteknologi.  Å stimulere til teknologitesting og spre kunnskap er et av hovedmålet med arbeidet.   Prosjektledergruppen i Interregprosjektet VälTel – Mixed …

Les mer

Prøver ut trygghetsskapende forbrukerteknologi

Med det aller første gjøres de første utprøvingene av digitalt nattilsyn Egge helsetun som et ledd i prosjektet Aktiv respons. – Det store spørsmålet er om teknologien virker, og oppleves nyttig og hensiktsmessig …

Les mer

Seminar om framtidas trygghetsskapende teknologi

Helsedirektoratet legger opp til standardiserte tekniske løsninger for trygghetsalarmer. Dette gir mulighet for fellesløsninger og samarbeid mellom kommuner. 7. desember 2016 inviteres det til seminar i Steinkjer om helsehus og responssentre.   Helsedirektoratet …

Les mer

Skal teste velferdsteknologi i Norge og Sverige

Interreg Sverige-Norge har bevilget 3,7 millioner kroner til prosjektet VälTel – Mixed Zone för Välfärdsteknologiske Testlabs. Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) er prosjektleder for den norske delen av prosjektet, som skal teste ut …

Les mer

VälTeL – Mixed Zone för Välfärdsteknologiske TestLabs

VelTel – et Interreg Sverige-Norge prosjekt Mål Gjennom å skape arenaer for kunnskap og erfaringsbytte skal helse- og omsorgsutfordringer i Midt-Norden løses ved hjelp av velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Prosjektet skal styrke regionens kapasitet …

Les mer

Hei! – det er komfyren som snakker

Framtidens hverdagsteknologi vil snakke med både mennesker, maskiner og annet utstyr gjennom Internett. Attpåtil vil teknologien skape kunnskap som kan stille medisinske diagnoser, trygge hverdagen og bedre livskvaliteten for mange.   I nye …

Les mer