icon-news-white.png Stikkord: Verdal kommune


Entreprenørskap som pedagogisk praksis

Entreprenørskaps-pedagogikk gjør skolen mer praktisk. Med det øker elevenes kreativitet og nysgjerrighet. Det kan ligge en mulig konflikt mellom Kunnskapsløftets mål og  det pedagogiske grunnlaget for entreprenørskap i skolen.   Entreprenørskapsundervisning og entreprenørskapsopplæring …

Les mer