icon-news-white.png Stikkord: voksenagronomen


Voksenagronomen – utredning av en nasjonal modell

Arbeidet utreder og foreslår en nasjonal modell for utdanning av voksne som agronomer. Staten og jordbrukets organisasjoner ble i jordbruksoppgjøret i 2016 enig om å gjennomføre en utredning av en nasjonal modell for …

Les mer