Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Stor interesse for å bli forsker i TFoU

REKRUTTERING: Det er flere gode søkere på de utlyste stillingene, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling.
43 personer har respondert på utlysningen av forskerstillinger hos Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU).
– I denne omgangen er vi primært på søking etter seniorer med erfaring fra vitenskapelig aktivitet og ledelse av større prosjekter, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling. Søkerlista inneholder flere aktuelle kandidater.

 

Trøndelag Forskning og Utvikling har tydeliggjort område velferd og forvaltning og næringsutvikling som de områder hvor man skal markere seg i forskningsfronten. Dette var noe av bakgrunnen for utlysningen tidligere denne måneden.

– Vi har ikke kommet så langt i rekrutteringsprosessen ennå at vi har beste om for hvem som skal få tilbud om å begynne hos oss, sier Øyvind Skogvold, Trøndelag Forsking og utvikling. Men forskningserfaring og -kompetanse på seniornivå, og fagområder som passer inn i forskingsområdene våre er noe av det vi legger vekt på.

Søkerlista

Det er 17 menn og 26 kvinner blant søkeren, med et aldersspenn fra 27 år til 61 år. Bortimot halvparten av søkerne har, eller er i ferd med å ta, forskerutdanning.

Faglig er alle de samfunnsvitenskapelige disiplinene representert. I tillegg finnes søkere med både helsefaglig, pedagogisk, biologisk og teknologisk utdanning.

Søkermassen har et internasjonalt tilsnitt. Mange har deler av utdanning sin fra utlandet og en tredjedel av søkerne har ikke-norsk statsborgerskap.