Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Store muligheter i mer trehusbygging

sand-roald-tre-3714-1200x800
MASSIVTRE: Mer bruk av tre som bygningsmaterial i næringsbygg gir et verdiskapingspotensial på 800 millioner kroner i Trøndelag og 8 milliarder kroner i Norge fram mot 2030, mener seniorforsker Roald Sand, TFoU.
Verdiskapingsmuligheter i Trøndelag ved økt bruk av tre til husbygging er anslått til 400 millioner kroner fram til 2030. Dette krever 546 tusen kubikkmeter mer sagtømmer enn det som avvirkes i dag.
– Massivtre som byggemetode er en viktig årsak til økt verdiskaping, sier seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling. Både fordi massivtre innebærer økt bruk av trevirke og muliggjør nye, byggetekniske løsninger og større bygg.

 

Etterspørselen etter tre i bygninger vil sannsynligvis øke med 800 millioner kroner i Trøndelag og 8 milliarder kroner i Norge fram mot 2030, viser en analyse av verdiskapingsmuligheter knyttet til trehusbygging i de neste 15 årene.

Basert på dagens produksjon og markedsandeler gir dette et verdiskapingspotensial i Trøndelag på 400 millioner kroner innen trelast, trevare og prefabrikkering av bygnings­elementer i tre.

Næringbygg øker mest

– Potensialet er størst når det gjelder næringsbygg og større boligbygg, sier seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling. Nye løsninger knytte til trekonstruksjoner og massivtreelementer gjør at stadig større bygg kan bygges i tre.

Verdiskapingspotensialet er anslått ut fra dagens rammebetingelser. Det er størst usikkerhet om potensialet for økning innen enebolig og småhus fordi bruken av tre her er høy fra før. Men god utvikling i bruk av tre i andre typer bygg også kan dra med seg at også småhus i økende grad blir massivtrehus.

Økt behov for tømmer

For å møte den framtidige etterspørsel trengs det økt tilgang på sagtømmer.

– For at den estimerte produksjonen skal være mulig i Trøndelag kreves det 546 000 kubikkmeter mer sagtømmer enn i dag, sier Sand. Dette kan skaffes med noe økt regional hogst, men først og fremst økning av importen fra 27 prosent i dag til nærmere 60 prosent i 2030.

I dag produseres det årlig 300.00 kubikkmeter trelast i Trøndelag, og verdiskapingen i sagbruks- og treindustrien er på 800 millioner kroner.

Massivtre gir muligheter

Markedet viser en klar interesse for mer bruk av tre i næringsbygg og offentlige bygg. Massivtre som byggemetode og systemløsning – treverk satt sammen til større konstruksjoner – gir nye bygningsmessige muligheter for tre og øker trebruken. Prefabrikkerte løsninger i massivtre er konkurransedyktige på pris når det planlegges for den teknologien fra starten av i byggeprosessen.

Massivtre kan lages med ulike kvaliteter av trevirke og prefabrikkering gir et fokus på kortreist tre og økt samhandling i planleggingsfasen. Begge deler kan fremme lokal produksjon og konkurranseevne i den regionale treindustrien.

Analysen er gjennomført av Trøndelag Forskning og Utvikling og er basert på tidligere kunnskapsstatus, nye intervjuer av sentrale personer i næringene og analyser av offentlig statistikk.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter