Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Stort kommunalt kunnskapsbehov

Øyvind Skogvold
– Kommunereformarbeid krever gode beslutningsunderlag, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Den pågående kommunereformen skaper et behov for kunnskap i Kommune-Norge. Alle landets kommuner har et utredningsansvar for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Trøndelag Forskning og Utvikling bidrar både med samfunnsanalyser, pressestøtte og innbyggerdialog.

 

Den pågående kommunestrukturreformen pålegger kommune et utredningsansvar og å vurdere minst ett sammenslåingsalternativ opp mot alternativet der kommunen fortsetter alene også i tiårene framover. Dette utfordrer kunnskapsgrunnlaget.

– Behovene er tildeles ulike, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det er både spørsmål om samfunnsanalyser, prosesstøtte i forbindelse med utarbeidelse av intensjonsavtaler mellom kommuner og publikumsundersøker og annen dialog med innbyggerne.

Utredingsansvaret innebærer også at man vurderer kommunene opp mot målene for reformen og bruker ekspertutvalgets kriterier som en som et hjelpemiddel. Reformarbeidet utfordrer også kommunene å tenke langsiktig, og slik at konsekvenser og muligheter av nye trender blir vurdert.

Kunnskapsgrunnlag

Trøndelag Forskning og Utvikling sin oppgave er å samle inn, analysere og systematisere kunnskap, slik at det gir et best mulig beslutningsgrunnlag for kommunene i arbeidet.

– Våre rapport er bare en del av et omfattende beslutningsgrunnlag som kommunene skaffer til veie før de skal ta avgjørelsen om å gå videre alene eller slå seg sammen med andre, sier samfunnsøkonom Roald Sand som har mest med dette arbeidet å gjøre i Trøndelag Forskning og Utvikling.

– En typisk utredningen tar utgangspunkt hvordan kommunene kommer ut i forhold til Ekspertutvalgets kriterier i kommunereformen, og i lokale målsettinger man har i kommunen, påpeker Sand. Befolkningsutvikling, sysselsetting, økonomi, velferdsproduksjon, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og demokrati er aktuelle tema.

Tjuetalls kommuner

– Vi har akkurat ferdigstilt en slik analyse for Flatanger kommune, sier Skogvold. I fjor høst utredet vi situasjon for Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy kommuner. For tiden arbeides det med Frosta og Meråker kommuner, Hamarregionen (Hamar, Løten, Stange og Ringsaker kommuner) og Nord-Østerdalen (Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendal kommuner).

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) samarbeider med Telemarksforsking og Østlandsforskning på flere av disse utredningene.

– På den måte får vi dratt nytte av både lokalkjennskap og et eksternt blikk på situasjonene, sier Skogvold. I tillegg gir samarbeidet oss selvsagt større kapasitet og mulighet for å hjelpe flere kommuner.

Innbyggerundersøkelser og prosessledelse

Tidligere er det gjort innbyggerundersøkelser i kommunene Bærum, Asker, Lier, Røyken, Hurum og Hole.

Dessuten er Trøndelag Forskning og Utvikling involvert i arbeidet med å utarbeide en intensjonsavtale mellom kommunene Verran, Snåsa og Steinkjer.

– Her bidrar vi med prosessledelser, faktakunnskap og innbyggerdialog, sier Skogvold.

Les mer om: