Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Stort kommunalt kunnskapsbehov

Øyvind Skogvold
– Kommunereformarbeid krever gode beslutningsunderlag, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Den pågående kommunereformen skaper et behov for kunnskap i Kommune-Norge. Alle landets kommuner har et utredningsansvar for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Trøndelag Forskning og Utvikling bidrar både med samfunnsanalyser, pressestøtte og innbyggerdialog.

 

Den pågående kommunestrukturreformen pålegger kommune et utredningsansvar og å vurdere minst ett sammenslåingsalternativ opp mot alternativet der kommunen fortsetter alene også i tiårene framover. Dette utfordrer kunnskapsgrunnlaget.

– Behovene er tildeles ulike, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det er både spørsmål om samfunnsanalyser, prosesstøtte i forbindelse med utarbeidelse av intensjonsavtaler mellom kommuner og publikumsundersøker og annen dialog med innbyggerne.

Utredingsansvaret innebærer også at man vurderer kommunene opp mot målene for reformen og bruker ekspertutvalgets kriterier som en som et hjelpemiddel. Reformarbeidet utfordrer også kommunene å tenke langsiktig, og slik at konsekvenser og muligheter av nye trender blir vurdert.

Kunnskapsgrunnlag

Trøndelag Forskning og Utvikling sin oppgave er å samle inn, analysere og systematisere kunnskap, slik at det gir et best mulig beslutningsgrunnlag for kommunene i arbeidet.

– Våre rapport er bare en del av et omfattende beslutningsgrunnlag som kommunene skaffer til veie før de skal ta avgjørelsen om å gå videre alene eller slå seg sammen med andre, sier samfunnsøkonom Roald Sand som har mest med dette arbeidet å gjøre i Trøndelag Forskning og Utvikling.

– En typisk utredningen tar utgangspunkt hvordan kommunene kommer ut i forhold til Ekspertutvalgets kriterier i kommunereformen, og i lokale målsettinger man har i kommunen, påpeker Sand. Befolkningsutvikling, sysselsetting, økonomi, velferdsproduksjon, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og demokrati er aktuelle tema.

Tjuetalls kommuner

– Vi har akkurat ferdigstilt en slik analyse for Flatanger kommune, sier Skogvold. I fjor høst utredet vi situasjon for Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy kommuner. For tiden arbeides det med Frosta og Meråker kommuner, Hamarregionen (Hamar, Løten, Stange og Ringsaker kommuner) og Nord-Østerdalen (Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendal kommuner).

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) samarbeider med Telemarksforsking og Østlandsforskning på flere av disse utredningene.

– På den måte får vi dratt nytte av både lokalkjennskap og et eksternt blikk på situasjonene, sier Skogvold. I tillegg gir samarbeidet oss selvsagt større kapasitet og mulighet for å hjelpe flere kommuner.

Innbyggerundersøkelser og prosessledelse

Tidligere er det gjort innbyggerundersøkelser i kommunene Bærum, Asker, Lier, Røyken, Hurum og Hole.

Dessuten er Trøndelag Forskning og Utvikling involvert i arbeidet med å utarbeide en intensjonsavtale mellom kommunene Verran, Snåsa og Steinkjer.

– Her bidrar vi med prosessledelser, faktakunnskap og innbyggerdialog, sier Skogvold.

Les mer om:

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.