Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Mer systematisk involvering av næringsliv i forskning

Torgunn Sollid-Bolås
BGINN: Prosjektet tar på alvor samhandling mellom næringsliv, akademia og det offentlige, sier Torgunn Sollid-Bolås, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Mer praktisk «grasrotforskning» skal gi økt næringsrelevans og grunnlag for å komme i posisjon på nasjonale og internasjonale prosjekter.

 

Blågrønt innovasjonssenter Nord (BGINN) skal få til utvikling gjennom mer samarbeid mellom fagmiljøer, næringer og etater.

– Prosjektet BGINN tar på alvor det vi vet om innovasjon: at utviklingen skjer når næringslivet, det offentlige og akademia samarbeider, sier prosjektmedarbeider Torgunn Sollid-Bolås, Trøndelag Forskning og Utvikling. Men det betyr ikke at det er enkelt å få det til.

På et prosjektmøte for den grønne delen av BGINN nylig var premissene at prosessen så lang har vært forskerstyrt og med for stor dominans av «blåe» næringer. Tilbakemeldingen fra de grønne næringsaktørene var tydelige på at prosjektarbeidet må blir mer «nedenfra-og-opp» – orientert også i Nordland. Samtidig må ikke innsatsen bli for regional når det tenkes prosjekter.

Mange løsningsforslag

Forslagene til løsninger var mange. I Trøndelag har man fått til økt involvering av næringslivet i det som heter Grønn  Forskning Midt-Norge. Denne arbeidsmåte skal man prøve å få til i Nordland også.

– Dette vil bedre både nedafra-og-opp perspektivet og i større grad  få til involvering av grønn-sektor i prosjektet, sier Sollid-Bolås. Kombinert med såkalt kompetansemegling – at man kobler en forsker og en bedrift til konkret problemløsing – vil nytten og relevansen øke for næringslivet.

Forskerne skal utvikle nasjonale prosjekter

– Kompetansemegling gjør at småbedrifter også får smakt litt på hva fagfolk kan bidra med av konkret problemløsing, og hvordan dette er en del av kunnskapsutviklingen i samfunnet, sier Sollid-Bolås. Så blir det opp til forskerne å ta med seg dette inn i større og mer overordnet kunnskapsproduksjon på nasjonalt nivå.

– Det er forskningsmiljøenes jobb å se mulighetene for å hekte på, og bruke, de praktiske hverdagsproblemene i større og mer prinsipielle kunnskapsutviklingsprosjekter i regi av Forskningsrådet og tilsvarende institusjoner, sier Sollid-Bolås.

Vinn-vinn

Det er ingen motsetning mellom praktiske bedriftsproblemer og mer prinsipielle kunnskapsutvikling (forsking). Forskerne kan arbeidsmåtene, det offentlige har pengene og bedriftene har utforingene og bruker løsningene. Det gjelder «bare» å få koblet alle gode krefter, som er målet med BEGINN.

Blågrønt innovasjonssenter Nord (BGINN)

BGINN er et initiativ fra Nord universitet for å etablere et senter som understøtter Nord universitet sine profilområder innovasjon og blågrønn vekst.

Prosjektet har 12 samarbeidende eiere. Trøndelag Forskning og Utvikling er en av disse eierne, og Torgunn Sollid-Bolås er innleid som prosjektmedarbeidere fra Trøndelag Forskning og Utvikling. I tillegg deltar Trøndelag Forskning og Utvikling med representant i prosjektgruppa med forskningsleder Roald Sand og i styringsgruppa med direktør Øyvind Skogvold.

Les også: Blågrønt innovasjonssenter viktig for Trøndelag