Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Styrker velferdsforskningen

FOLKEHELSEFORSKER: – Vi trenger mer kunnskap om framtidas velferdsutfordringer, sier forsker Arnhild Myhr, Trøndelag Forsking og Utvikling.
Folkehelse og kvantitativ dataanalyse er spesialområdene til Trøndelag Forskning og Utvikling sin nye velferdsforsker.
– Sosiale forhold påvirker livene våre, sier Arnhild Myhr, Trøndelag Forskning og Utvikling. Dette vil øke framover, og blir et viktig og kritisk kunnskapsområde for velferdsstaten Norge.

 

Arnhild Myhr er ansatt som forsker i gruppen for velferd, og har nylig levert sin doktorgrad til bedømmelse med tittelen «Social inequalities in the transition from education to work among young adults – a life course perspective».

– Altså om sosiale ulikheter og hvordan det påvirker mestring i skolen og inntreden i arbeidslivet, forklarer Myhr. Og sosiale forskjeller påvirker livene våre. Familiebakgrunn og bosted ser ut til å ha vesentlig betydning for skolegjennomføring og muligheter for å få seg arbeid.

Trenger kunnskap

Myhr har hatt et engasjement for NAV høsten 2017, og sett utfordringene også fra velferdsleverandøren.

– Vi står nok overfor et området som vil endre seg mye i tida framover, og som vi trenger å forstå mer om, sier Myhr, som dermed også melder seg på som forsker. Det har vært nyttig å se hvordan det arbeides med utfordringene fra det offentlige velferdsapparatet. Framover tror jeg det blir veldig viktig med praksisnær forskning.

Nærings-ph.d. og Australia

Myhr har tatt doktorgraden som en del av ordningen nærings-ph.d.

– Det vil si at jeg har arbeidet i bedrift samtidig som jeg har forsket, sier Myhr. Jeg har vært ordinært tatt opp på NTNU sitt doktorgradsprogram, men har hatt finansiering direkte fra Norges forskningsråd.

Noe av poenget med næringsrettet PHD-ordningen er at man får mulighet til å arbeide i skjæringspunktet mellom praksis og forskning. Dette gir blant annet muligheter til å bruke empiri fra arbeidsplassen.

– Utfordringen kan være tilknytning til forsknings- og fagmiljøene, sier Myhr. Jeg har blant annet løst det med to opphold ved Australian National University på til samme knapt ett år. Blant annet tok jeg et kurs i bruk av epidemiologisk metode i Australia.

Bevegelse og helse

Myhr har bachelor og mastergradsutdanning sin fra NTNU innen bevegelsesvitenskap. Doktorgraden er innen sosialepidemiologi (læren om folkehelse, sykdommers forløp, årsak og konsekvens, utbredelse og demografi) fra Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Kontaktinformasjon Arnhild Myhr