Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

SUNT på nettverkslunsj

Lisa Ekmann Komeptanselunsj
NETTVERKSLUNSJ: – Kanskje er det på området å integrere folk som står på utsiden av felleskapet (utenforskap) at frivilligheten kan ha den største samfunnsrollen framover, sa Lisa Ekmann, TFoU, da hun fortalte om SUNT-prosjektet.
Samfunnsdeltakelse for personer med innvandrerbakgrunn var tema da Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), fortalte om SUNT-prosjektet på Nord universitet sin nettverkslunsj nylig.

 

Gjensidig tillit, ekte interesse og åpenhet er avgjørende for å få mer samfunnsdeltagelser for personer med innvandrerbakgrunn, sa Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), da hun fortalte om arbeidet i prosjektet Samfunnsundersøkelsene i Nord-Trøndelag (SUNT) på Nord universitet sin ukentlige nettverkslunsj.

Kommuneerfaringer

Ekmann bygget på erfaringer fra et arbeidsseminar med nordtrøndersk kommuner som nylig var holdt. Språk og møteplasser er også viktig, erfarer kommune.

– Direkte kontakt er en viktig nøkkel til integrasjon og samfunnsdeltagelse, sier Ekmann. Men det er enklere sagt enn gjort å få til organiserte opplegg for gode «møter».

Innvandrere har mange typer bakgrunn, og ulike forutsetninger når det gjelder helse og samfunnsdeltakelse. Dette gjør det krevende å få til systematiske tiltak for å skape samfunnsdeltakelse og fellesskap. På mange måter er det praktisk involvering i hverdagsaktiviteter som gir de beste løsningene.

Frivilligheten en ressurs?

– Kanskje er det på området å integrere folk som står på utsiden av fellesskapet (utenforskap) av en eller annen grunn, at frivilligheten kan ha den største samfunnsrollen framover, sier Ekmann. Og på området hverdagsaktiviteter er vi jo alle ekspert og har mulighet til å være frivillig. Her kan kommunene ha en viktig rolle som tilrettelegger for frivillighetens arbeid.

SUNT

Prosjektet Samfunnsundersøkelsene i Nord-Trøndelag (SUNT) har som mål å skape mer kunnskap om samfunnsdeltagelse for personer med innvandrerbakgrunn, med et spesielt fokus på sammenhenger mellom helse og samfunnsdeltagelse. Kvaliteten på framtidas samfunn er at flest mulige er aktive deltagere i samfunnet og ikke blir stående på utsiden av fellesskapet.

Nettverkslunsj

Nord universitet i Steinkjer arrangerer hver onsdag korte populærforedrag om ulike faglige og samfunnsaktuelle tema i kantina i matpakketida. Arrangementet er åpent for alle. Ler mer om nettverkslunsjene her.

Les mer om prosjektene Samfunnsundersøkelsene i Nord-Trøndelag (SUNT) og Modeller for samarbeid mellom offentlig og privat sektor (OFFRI)