Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Sykkelbruk et holdningsspørsmål

SYKKELVANER: Forskerne Niels Arvid Sletterød og Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling, har undersøkt reisevaner til skoleelver i bydelen Guldbergaunet i Steinkjer.
Et betydelig antall personer sykler eller går til skole og arbeid på Guldbergaunet. Valg av transportmiddel i stor grad styrt av praktiske hensyn som tidsbruk og bekvemmelighet. Det er et potensial for mer sykkelbruk, primært gjennom holdningsendringer.

 

Som et ledd i Steinkjer kommunes sykkelstrategi er det gjennomført en reisevaneundersøkelse blant elever og lærere ved Steinkjer ungdomsskole og Steinkjer videregående skole.

Halvparten av skoleelevene/lærerne mener det er aktuelt å sykle til skole/arbeid, av disse er det halvparten som aldri eller sjelden sykler. Hovedgrunnene for ikke å sykle er opplevd avstand/tidsbruk. Samtidig er argumentet til mange av de som sykler at det går raskere enn å gå.

– Bruke av sykkel har noe med hva som er alternativet og hva man sammenligner med, sier Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling. Skolelever har rettigheter til buss avhengig av boavstanden til skolen og alder. Men et interessant trekk er at mange av de som sykler ofte bor innenfor avstander som gir bussrettigheter.

Handler mye om holdninger

Undersøkelsen indikerer at det er i stor grad et holdningsspørsmål om man sykler eller ikke, styrt av opplevd tidsbruk og bekvemmelighet. Det er forskjell på ungdomsskoleelever og videregående skoleelever når det gjelder sykkelatferd. Det er flere ungdomsskoleelever som sykler oftere enn de litt eldre elevene. Tilsvarende ser vi at argumentasjonen er annerledes for de voksne i utvalget, som i større grad vektlegger mosjon og framkommelighet.

Lite misnøye med infrastrukturen

Gjennomgående oppleves det trygt å sykle og få har opplevd ulykker. Nesten to av tre sier at hvis reisetid blir mer enn ti minutter er sykkel uaktuelt.

62 prosent av ungdomsskoleelevene vurderer sykkelforholdene i Steinkjer positivt, 30 prosent av elevene ved videregående gjør det samme. Mens 34 prosent av de voksne gir samme karakteristikken.

– Stort sett er det lite misnøye med sykkelinfrastrukturen, selv om det alltids er forbedringsmuligheter, sier Lysø. For å øke syklingen blant skoleelevene er et nærmere samarbeid med skolene et aktuelt tiltak.

500 personer har deltatt

Undersøkelsen er gjennomført som en elektronisk spørreskjemaundersøkelse 515 personer har svart på spørreundersøkelsen: 133 ansatte og 382 elever. Det utgjør en svarprosent på 42 for de ansatte og 27 for elevene.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.