icon-tfou-white.png Bioøkonomi

Bærekraftig bruk av biologiske ressurser

Maneter periphylla Beitstadfjorden, fisker Tor Hynne fra Verdal. Gunnerus

Sjøen, skogen og jorda er ressursene i biologiske produksjon. Følgende grunnleggende premisser er viktig i forvaltningen av disse ressursene: komplette biologiske kretsløp, bærekraft, tverrfaglighet, verdiskaping og markedstenking.

Ressursforvaltning

Trøndelag forskning og utvikling har utviklet kunnskap om bærekraftig bruk av biologiske ressurser når det gjelder  produktutvikling, markedstenkning, ressursforvaltning og matproduksjon.

Eksempler på prosjekter

Ta kontakt hvis du vil snakke med oss om prosjektmuligheter.

Øyvind Skogvold Bliko-ivar-1220x1330 Margrete Hembre Haugum
Øyvind Skogvold Ivar Blikø Margrete Hembre Haugum