icon-tfou-white.png Kompass 2030: utvikling i lag

Kompass 2030 er et samarbeid for økt konkurransekraft ved hjelp av kunnskap.

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), SINTEF, Nord universitet og Kunnskapsparken Nord-Trøndelag (KpNT) har gått i lag for å bistå enkeltbedrifter med utviklingskunnskap.

Kunnskap er motoren

«Alle» sier at kunnskap er en viktigste motor for å utvikle kompetansen i bedriftene. Men å få det til er ofte krevende. Årsakene til det er flere: et travelt næringsliv, for dårlig spredning av forskningsresultater og et lite utadvendt skolesystem.

Løsningsorientert

Konkret arbeider Kompass 2030 med å koble utviklingsbehov og kunnskap, bygge treffpunkter og nettverk, gjennomføre etter- og videreutdanning, koble studenter og næringsliv, konkret rådgivning når det gjelder forretningsutvikling og utvikle større satsinger når det gjelder regional utvikling.

I lag

Dagens innovasjonstenking er basert på at utvikling skjer best nå ulike parter treffes og tenker i lag, og det kritiske trianglet består av nærings- og arbeidslivet, kunnskapsmiljøene og offentlige myndigheter.

Ta kontakt for en prat om hvilke muligheter som finnes.

Les mer om Kompass 2030.