icon-tfou-white.png Samfunnsanalyser

Analyser som gir kunnskap om hvordan få til mer vekst og utvikling

VSamfunnsanalyseråre samfunnsanalyser fokuserer på å gi oppdaterte kunnskapsgrunnlag for arbeid med nærings- og samfunnsutvikling.

Typisk innhold i en samfunnsanalyse.
 • Faktabeskrivelse av nåsituasjonen
  • Nærings- og samfunnsutvikling
  • Ressurser for samfunnsutvikling
 • Lokale oppfatninger av utviklingsmuligheter
  • Styrker og svakheter
  • Muligheter og utfordringer
 • Analyser av utviklingsmuligheter med bruk av etablert kunnskap om effekter av ulike tiltak innen nærings- og samfunnsutvikling, markedsutvikling, kompetansetilgang, osv.
 • Beregninger av potensialet innen strategiske områder og anbefaling om prioriteringer som må til for å realisere potensialet.

Omfanget og innhold i analysene avhenger av tema og problemstilling. Arbeidsmodellen er vist i figuren til høyre.

Eksempler på samfunnsanalyser gjennomført av Trøndelag Forskning og Utvikling

Ta kontakt hvis du ønsker å snakke mer med oss om samfunnsanalyser.