icon-tfou-white.png Skattefradrag for forskningsutgifter er en rettighet

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter for utgifter til forsknings- og utviklingsarbeid (FoU).

skatteFUNNSkatteFUNN gir alle bedrifter mulighet for et fradrag i skatt på inntil 20 prosent av kostnadene til forsknings- og utviklingsprosjekter. Ordningen er hjemlet i skatteloven og administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Innovasjon Norge. .

Må forhåndsgodkjennes

Det må søkes for å få SkatteFUNN-godkjenning for prosjekter. Og det stilles en del formelle krav til prosjekter som blir godkjent.

SkatteFUNN kan bidra med finansiering når:

  • du skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess
  • du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
  • bedriften din har nytte av resultatet
Trøndelag Forskning og Utvikling kan bistå

Trenger du hjelp til å vurdere om ditt prosjekt er berettiget skattefradrag, og/eller hjelp til å utforme søknaden har Trøndelag Forskning og Utvikling flere medarbeidere med slik kompetanse.

Ta kontakt for en prat.

Les mer om SkatteFUNN