Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Tenker nytt om omsorg for yngre personer med demens

ET HJEM: Kjerstin Heggdal Grimstad og Ida Stene Tangstad er initiativtakerne bak Maurtuva Vekstgård som drives i landlige omgivelser i et våningshus på en gård, etter inspirasjon fra Inn på tunet-konseptet.
Marutva Vekstgård AS på Inderøya har prøvd ut et nytt tilbud for yngre personer med demens. Prosjektet har vært utviklet i dialog med forskere som har fulgt prosjektet og deltatt i utviklingen.

 

–  Vi har lært masse i dette forprosjektet, sier daglig leder Kjerstin Heggdal Grimstad, Maurtuva Vekstgård AS.  Formålet var å utvikle et nytt tilbudet, og det har vi virkelig gjort. Mye av det vi tenkte da vi startet har vi videreutviklet i prosjektperioden. Vi hadde et avlastningsperpektiv da vi startet prosjektet. I dag fokuserer vi mer på relasjoner og ressurser for yngre personer med kognitiv svikt – altså folk yngre enn 65 år.

GårdsPensjonat

Prosjektet har fulgt utviklingen av et flerdøgns overnattingstilbud for personer med demens, kalt GårdsPensjonat. Prosjekt har vært tredelt:

  • Utvikle begrepet livskvalitet til personer med demens og dennes familie og nærnettverk
  • Økte bevissthet rundt arbeidsmetodikken til Maurtuva Vekstgård
  • Bedre forståelse av samhandlingen mellom Inderøy kommune og Marutva Vekstgård som privat tilbyder av velferdstjenester.
Rokker ved alt

– Vi har fått mye kunnskap om inngangen til, og deltakelse i, omsorgstilbud for personer med demens og deres familier, sier Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det å få beskjed om kognitiv svikt er et varsel om at livet slik vi kjenner det vil endre seg med en my kortere tidshorisont enn tidligere forventet. Det rokker ved alt. Derfor er det både følelsesmessig og praktisk en krevende øvelse å bestemme hva man kan, bør og vil gjøre.

Pårørende viktig

– Vi erfarer at pårørende må tas med som likeverdige bruker av slike tilbud, der det er ønskelig vel og merke, sier fagansvarlig Ida Stene Tangstad, Maurtava Vekstgård. Noen pårørende trenger nødvendig egentid. Andre vil lære og forstå sammen med personen med demens, og utvikle den nye situasjonen og relasjonen dem imellom.  Vi er ulike år det gleder å snakke om følelser. Det å utvikle et «snakkespråk» om sykdommen er viktig.

Håp og muligheter

Mange trenger litt sorteringshjelp. Målet er å bidra til at de klarer å benytte den tida de har best mulig.

– Vi ønsker å fokusere på håpet og muligheten som tross alt finnes, sier Tangstad. Vi har psykolog som hjelper oss med den delen av tilbudet.

GIR LIVSKVALITET: GårdsPensjonatet fungere etter intensjonene, sier forskerne Bente Nordtug (i midten), Nord universitet og Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og utvising til dagli leder i Marutuva Vekstgård Kjerstin heggdla Grimstad (tv.).
Gir livskvalitet

– GårdsPensjonatet bidrar til livskvalitet, og forlengelse av livskvaliteten, sier førsteamanuensis Bente Nordtug, Nord univeitet, som hun har hatt et demensfaglig blikk på arbeidet.

Nærnettverket til personer som får demens har en tendens til å trekke seg bort.
– Det er flere grunner til det, sier Nordtug. Men mye skyldes manglende kunnskap og forståelse for situasjonen og uavklarte forventinger om hva man kan, vil og bør gjøre.

Inderøy kommune er kjøper av tilbudet, og deres raushet og fleksibilitet har vært viktig i utviklingen av prosjektet, som ble utvidet til opgså å inkludere, Levanger, Verdal og Snåsa kommuner.
Prosjektet er delfinansiert av Regionalt forskningsfond Midt-Norge.

Les også