Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Tester svømmende roboter

Lokaliteter utaskjærs utfordrer havbruksnæringen. Havbaserte oppdrett krever nye arbeidsmåter. Kan moderne teknologi som maskinsyn, kunstig intelligens og autonomi utvikle næringen?

 

Prosjektet «Industriell forskning på fartøysbaserte operasjoner for eksponert havbruk» skal utvikle og prøve ut undervannsrobotteknologi for havbruksnæringen. Prosjektet skal gjøre drift av havbaserte oppdrettsanlegg tryggere og mer effektivt.

– Når oppdrettsanlegg flyttes ut av fjordene og ut på havet stilles det nye krav til hvordan driftsoppgaven må ivaretas, sier prosjektleder Ivar Blikø, Trøndelag Forskning og Utvikling/Fosen innovasjon AS. Et røffere miljø med vær, bølger og strøm utfordrer både anleggene og måten å drive oppdrett på. Mer bruk av, teknologi, fartøy og doninger kan være en måte å løse noen av disse utfordringene.

Væravhengig

Det meste av arbeidet på et oppdrettsanlegg er i stor grad væravhengig. I dag fraktes arbeidsfolkene til merdene med servicefartøy som fortøyes til merden. Det meste av det praktiske arbeidet utføres fra merdens gangbane. De værmessige begrensningene ligger i å legge til og fortøye fartøyet, arbeid på merdens gangbane ved høy sjø, bruk av kran for tyngre operasjoner, samt sjøsetting og innhenting av utstyr med kran. Kan deler av dette arbeidet automatiseres vil det gi store effekter for næringen.

Ivar Blikø
PROSJEKTLEDER: – Vi tester om teknologi kan løse noen av utfordingene oppdrettsnæringen står overfor, sier prosjektleder Ivar Blikø, Trøndelag Forskning og Utviling/Fosen Innovajson AS.
Frittsvømmende roboter

Dagens bruk av dykkere og fjernstyrt undervannsfarkoster ønsker bransjen går bort fra på grunn av risikoen.  Dagens fjernstyrte farkoster er store og kjøres som oftest på utsiden av merden. De styres og tilføres strøm gjennom kabel. I tillegg setter det store begrensninger i tilkomst og gir høyt tidsforbruk.

– En visjon er å ha frittsvømmende robot eller selvgående undervannsfarkoster som kontinuerlig svømmer sammen med fisken og “patruljerer” nota for hull, skader og andre avvik, sier Blikø. Slike selvgående roboter kan også ha fastsatt inspeksjonsprogram for et helt oppdrettsanlegg. Den svømmer da mellom merder og inspiserer også fortøyninger og andre kritiske komponenter.

Krever flere teknologier

Mange av de framtidige hjelpemidler krever at man setter sammen teknologier fra ulike områder.

– Bilindustriens cruisekontroll-teknologi for å manøvrere roboten uten å kollidere kunne vært en mulighet, sier Blikø. Men optisk avstandsmåling under vann er uhensiktsmessig da lys har kort rekkevidde under vann. Tilsvarende lydteknologi er kostbar. Derfor skal vi i prosjektet prøve ut digitale kamera for å måle avstand og oppdage feil og avvik på anlegget.

Trådløs batteriladning fra skipsindustrien, bildeanalyser  og automatisert beslutningstaking (kunstig intelligens) er andre etablerte teknologier som man skal prøve å pakke inn i undervannsfarkoster og få til å virke i lag.

– Prosjektet er nå inne i fase hvor vi kartlegger hva som finnes av lure løsninger, sier Blikø. Så skal vi etterhvert begynne å prøve ut dette under vann.

Parallelt arbeides med hvordan teknologien skal brukes i det daglige arbeidet (rutiner og prosedyrer), regelverk rundt bruke av slike teknologier, samt eventuell påvirkning på laks og rensefisk.

16 millioner kroner

Prosjektet «Industriell forskning på fartøysbaserte operasjoner for eksponert havbruk» er et fireårig prosjekt (2018 til 2021). Prosjekteier er Lerow AS. Prosjektet er et samarbeid mellom Lerow AS, Lerøy Midt AS, Maritim Robotics AS og Argus Remote Systems AS. Prosjektleder er Trøndelag Forskning og Utvikling ved Ivar Blikø..

Prosjektet har en økonomisk ramme på 16 millioner kroner, hvorav halvparten er finansiert av Norges forskningsråd og programmet Maritim virksomhet og offshore opperasjoner (MAROFF).

Les mer om prosjektet i Forskningsrådets prosjektbank.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.