Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

TFoU bidro i domstolstrukturutredningen

Håkon Sivertsen
SAMFUNNSNYTTE: -Domstolstrukturutredningen er et eksemple på av forskningen vår har samfunnsnytte, sier forskningsleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.
NOU 2019:17 er blant annet bygd på kunnskapsbidrag fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU).
– Et fint bevis på vår samfunnsrolle, sier forskningsleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Nylig ble NOU 2019:17 Domstolstruktur overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet. Her foreslås justeringer av dagens domstolstruktur.

Som vanlig en Norsk offentlig utredning (NOU) med et grundig og omfattende kunnskapsgrunnlag i bunnen. Trøndelag Forskning og Utvikling har bidratt med en liten flik av dette kunnskapsgrunnlaget.

– Nå skal ikke vi ta æren for verken det en eller det andre i NOU-en. Men vi konstaterer at kunnskapen vi lager blir brukt og har samfunnsnytten (impact), sier forskingsleder Håkon Sivertsen.

Har evaluert flere utviklingsprosjekt for Domstoladministrasjonen

Trøndelag Forskning og Utvikling  gjorde flere evalueringer  for Domstoladministrasjonen for  noen år siden. To evalueringer i forbindelse med at Domstoladministrasjonen prøvde ut alternative ledelsesmodeller av tingrettene og jordskiftedomstolene. Og en knyttet til erfaring med ny ankeordning for jordskifterettene. I tillegg er det også gjort en undersøkelse av dommerstilingenes omdømme.

Samfunnsnytte (impact)

Trøndelag Forskning og Utvikling er et institutt som har statlig basisfinansiering og blir målt på blant annet mengden nasjonale oppdrag og graden av samfunnsnytten disse har.

Samfunnsnytten er ofte intern, implisitt og realiseres lenge etter at kunnskapsbidraget er gjort. Kunnskapsutvikling og forskning er å bygge stein på stein. Slike byggverk tar det tid å bygge og gjøres med mange bidragsytere.

– Eksemplet over er ikke noe enkeltstående tilfelle, forteller Sivertsen. De siste årene har vi for eksempel bidratt med forslag til yrkesretting av videregående skoler, innspill til nye nasjonale nettleietariffer, grunnlagsdata for framtidig organisering av domstolene i Norge, en nasjonal utdanningsmodell for voksenagronomer og kontinuerlig input til utvikling av norske barnehager.

Kort om NOU 2019:17

Domstolkommisjonen har utredet domstolenes framtidige organisering og legger i NOU 2019:17 fram første delutredning.

Domstolkommisjonens hovedanbefaling er å styrke rettssikkerheten, sikre fortsatt høy tillit til domstolene og bedre ressursutnyttelsen ved å utvide rettskretsene til tingrettene og jordskifterettene. Dette vil gi større og mer fleksible organisasjoner med sterke fagmiljøer. For å sikre at domstolene er tilgjengelige og har geografisk nærhet til brukerne, anbefaler kommisjonen at domstoler i områder med spredt befolkning og store avstander har avdelinger på flere steder i rettskretsen. Les mer ….

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.