Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

TFoU flytter fra sentrum til Dragvoll

ARTIKKEL: Hanne Hestvik Kleiven (sammen med Marit Solbjør og Birgitte Ljunggren) har skrevet en artikkel som hvordan helseforetak og kommuner løste utfordringer med Samhandlingsreformen i fellesskap.
PÅ FLYTTEFOT: Forsker Hanne H. Kleiven gleder seg til å flytte nærmere forskerkolleger på NTNU Dragvoll. TFoU sine fem medarbeidere i Trondheim flytter så snart det er praktisk mulig, og vil være på plass i god tid før jul.
Trøndelag Forskning og Utvikling flytter sitt trondheimskontor fra Dronningens gate til universitetsområdet på Dragvoll. Dermed får forsker Hanne H. Kleiven og kollegene hennes et større fagmiljø og flere kolleger å forholde seg til i hverdagen.
– Jeg gleder meg til å komme til Dragvoll, og få daglig kontakt med fagmiljøene både på NTNU og NTNU samfunnsforskning, sier Kleiven.

 

Trøndelag Forskning og Utvikling har fire medarbeidere på avdelingskontoret i Trondheim, og i dag holder de til i Næringslivets hus i Dronningens gate i sentrum. Medarbeiderne har savnet et større faglig og sosialt miljø på arbeidsplassen, og spesielt forskerne har ønsket seg kortere veg til andre forskningsmiljøer innen samme fagfelt.

– Nå har vi inngått leieavtale slik at vi får kontorer ved NTNU Samfunnsforskning ved NTNU fra 1. januar 2016, og vi kommer til å flytte opp dit så snart det er praktisk mulig, sier direktør Øyvind Skogvold.

En miljøeffekt

Både Skogvold og forsker Hanne Hestvik Kleiven er glad for at lokaler på Dragvoll nå er en realitet. Kleiven har mange ganger opplevd å sitte hele dager helt alene på kontoret i Dronningens gate, fordi kollegene hennes er ute på datainnsamling, bedriftsrådgiving eller andre ting utenfor huset.

– Å ha felles kantine med NTNU Samfunnsforskning og kunne stikke innom kolleger ved blant annet NTNU for en faglig prat eller erfaringsutveksling vil gjøre det lettere å samarbeide om prosjekter. Det er alltid lettere når man kjenner hverandre, understreker Kleiven.

Trøndelag Forskning og Utvikling etablerte seg med kontor i Trondheim i 2010, og holdt til ved Høgskolen i Sør-Trøndelag på Kalvskinnet de to første årene. Da avdelingen fikk flere ansatte og behov for mer plass i 2012, flyttet TFoU til 4. etasje i Dronningensgate 12.

Direktøren er ikke i tvil om at Dragvoll er den riktige plasseringen for trondheimskontoret i dag.

Fire medarbeidere i Trondheim

– Spesielt satsingsområdene våre Oppvekst og samfunn og Helse, velferd og samfunn krever gode relasjoner til flere miljø på Dragvoll. Vi har allerede omfattende samarbeid flere miljøer ved og rundt universitetet. Det er ingen tvil om at vi har viktige faglige relasjoner her, sier Øyvind Skogvold.

I dag arbeider fire personer ved TFoU-kontoret i Trondheim:  Hanne Hestvik Kleiven, Arne Moe, Inger Marie Bakken og Iver Blikø.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter