Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

TFoU-rådgivere muliggjør bedriftsnettverk

grøttheim-blikø
SENIORRÅDGIVERE: Bjørn Terje Grøttheim og Ivar Blikø, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), har mye erfaring med bedriftsnettverk.
Vekst og utvikling gjennom samarbeid mellom småbedrifter er effektfullt.
– Å tenke og å arbeide i lag er vanligvis lurt, sier seniorrådgiverne Ivar Blikø og Bjørn T. Grøttheim, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). Spesielt innen reiselivsbransjen har man ekstra mye å hente på samarbeid.

 

En reiselivsopplevelse er gjerne sammensatt av aktiviteter, mat, overnatting og reising.
– Få småbedrifter innen reiseliv kan tilby alt dette, sier seniorrådgiver Ivar Blikø, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). Men når man går i lag kan man tilby pakker det knapt finnes maken til.

– Mye skjer når bedriftsledere kommer i lag, og begynner å se på muligheter med et felles utgangpunkt, sier Blikø som nylig var på en nettverkssamling på Frøya.

Arbeider med flere bedriftsnettverk

Trøndelag Forskning og Utvikling er involvert i flere bedriftsnettverk:

  • Lokal mat Lierne – Li-Snadder AS, Li-Vert’n AS og Li-Vilt AS. Forprosjektet er gjennomført med bistand fra Innovasjon Norge. Videreføring vurderes.
  • Innredningsmoduler for yrkesbåter – Retronic AS, Folla Maritime Service AS, + andre mindre båtbyggerier. Med støtte fra Innovasjon Norge er forprosjektet gjennomført. markedet er kartlagt og prototyper er produsert. Videreføring vurderes.
  • Kommersiell opplevelsesproduksjon i Ytre Namdal – Kolvereid Familiecamping, Explore Ytre Namdal, Buøy Gård. Forstudie og forprosjekt er gjennomført med bistand fra NYN og Innovasjon Norge. Søknad om hovedprosjekt er sendt.

– Rollen vår i de ulike prosjektene er litt forskjellig. Noen ganger er vi med og etablerer prosjektene, andre ganger er vi prosjekt- og prosessledere eller vi gjør faglige analyser, sier seniorrådgiver Bjørn Terje Grøttheim, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU).

Tre faser – småbedrifter og mellomstore bedrifter

Bedriftsnettverksprogrammet er et virkemiddel i regi av Innovasjon Norge og tilbyr finansiering og faglig støtte til etablering av forpliktende strategiske og markedsrettede samarbeidsprosjekter.

Bedriftsnettverk retter seg mot etablerte små og mellomstore bedrifter i alle bransjer. Det forutsettes at bedriftene har evne og vilje til vekst i nye markeder gjennom strategisk samarbeid med andre bedrifter.

Arbeidet kan skje i tre faser:

  • Forstudie: hvor mål er å konkretisere ideen og rekruttere deltagere.
  • Forprosjekt: hvor det skal utvikles en felles forretningsplan.
  • Hovedprosjekt: gjennomføre samarbeidsprosjektet.
Les mer om
Arne Sørmo, Øystein Hoffart, Bjørn Helset, Trude Heggset, Lilly Gården, Severin Helsetm Ivar Blikø og Hjørdis Årvik.
SØRBURØY-FROAN BEDRIFTSNETTVERK: Fv. Arne Sørmo, Øystein Hoffart, Bjørn Helset, Trude Heggset, Lilly Gården, Severin Helset, Ivar Blikø og Hjørdis Årvik. (Foto: Lena Jørgensen, Frøya.no.)
Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter