Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

TFoU resertifisert som Miljøfyrtårn

Jørgenvåg-inghild-a-1817-1200x800-a1
DIGITALE SAMARBEIDSVERKTØY: Økt bruk av nettmøter gjør at vi reiser mindre, sier kontorleder Inghild Aldal Jørgenvåg, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har fornyet sitt sertifikat som Miljøfyrtårn.
– Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er en integrert del av arbeidet vårt, sier kontorleder Inghild Aldal Jørgenvåg, Trøndelag Forskning og Utvikling. Men det er alltid godt med en ekstern gjennomgang, det understreker det vi er gode på og gir ideer til eventuell justering av arbeidet.

 

– Vi legger vekt på å være miljøbevisst gjennom bruk av lur teknologi, sier kontorleder Inghild Aldal Jørgenvåg, Trøndelag Forskning og Utvikling.  Med kontor både i Trondheim, Steinkjer og Namsos prøver vi å begrense reisevirksomheten gjennom internettbaserte kommunikasjons-, møte- og samarbeidsverktøy. Mindre reising innebærer også at risikoen for trafikkuhell og skader reduseres.

Samfunnsansvar

For Trøndelag Forskning og Utvikling er det viktig å være et Miljøfyrtårn da det gir oss en miljødokumentasjon som vi av og til trenger i anbudsprosesser.

– Miljøbevissthet er en del av vårt arbeidsgiver- og samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-arbeidet gir oss ideer og inspirasjon til å utvikle smarte rutiner, sier kontorlederen. Dessuten ser vi at miljøaspektet vektlegges stadig mer ved offentlige innkjøp.

Økt bevissthet

Trøndelag Forskning og Utvikling legger vekt på å være bevisst ved innkjøp, og foretrekker leverandører som er miljøsertifisert og kan levere varer som er miljømerket.

Vi har tiltak som reduserer energiforbruket, er bevisst på unødvendig papirbruk og driver kildesortering, sier Jørgenvåg. Som leietaker hos Nord universitet er mye av de infrastrukturelle og bygningsmessig tiltakene felles med universitets rutiner.

Gode rutiner

– I den grad det forekommer helse-, miljø- og sikkerhetsavvik i løpet av året håndteres det fortløpende, ellers har vi våre årlige gjennomganger i ledelsen og gjennomfører vernerunde en gang i året, sier Jørgenvåg.

Miljøfyrtårnsertifikatet er gyldig i tre år før det må resertifiseres på nytt.