Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Tilfredse oppdragskunder

Simen Amdal, Bacheloroppgave
SVÆRT FORNØYD: Simen Amdal finner i sin bacheloroppgave at stor kundetilfredshet blant oppdragskundene hos Trøndelag Forskning og Utvikling.
Student Simen Amdal, Nord universitet, har undersøkt hvor fornøyd oppdragskundene er med Trøndelag Forskning og Utviklings (TFoU) i sin bachelorgradsoppgave.

 

– Trøndelag Forskning og Utvikling (TfoU) sin oppdragskunder er svært fornøyde i henhold til Norsk kundebarometer sin målestokk, sier Simen Amdal som har undersøkt kundetilfredsheten i sin nylig avlagte bacheloroppgave.

Kundene er samstemte i at kompetanse og imøtekommenheten er de viktigste faktorene for at de er svært tilfreds. Den faktoren som har størst spredning i svarene er leveransepunktlighet.  Undersøkelsen er basert på en henvendelse til alle oppdragskunden i 2016.

Forsker i spe

– Jeg stiller meg i rekke av tilfreds «kunder», sier Amdal. Det har vært stor imøtekommenhet når det gjelder mitt arbeid også. Jeg fikk godt tilrettelagte lister over kunder og teknisk hjelp til selve innsamlingen av dataene.

– Og så har det vært interessant å prøve seg som forsker, sier Amdal. Bacheloroppgaven er mitt første møte det å lage kunnskap. Det er viktig å ha prøvd å gjennomføre et slikt arbeid. Mye av dette med å lage kunnskap lærer man ikke uten å prøve det selv.

Et kvart årsverk

Bacheloroppgaven for økonomistudentene ved Nord universitet ha et omfang på et kvart årsverk i løpet av vårsemesteret, og består av å gjennomføre FoU-arbeid (utredningsarbeid) dokumentert i en egen rapport. I forkant av sleve oppgaven har studentene også tatt kurs i anvendt samfunnsvitenskapelig metode.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter