Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Tilrettelegger forhandlinger om kommunesammenslåing

Forhandlinger intensjonsavlate om sammenslåing av Verran, Snåsa og Steinkjer kommune Malm oppvekstsenter
FORHANDLINGSMØTE: Seniorrådgiver Roald Lysø, TFoU, leder forhandlingsmøtet, mens Lisa Ekmann, TFoU, er sekretariat for arbeidet. Her ser vi fra møtet ved Malm oppvekstsenter 23. februar 2016.
Alle kommunene i Norge er utfordret til å snakke med naboen om eventuelle sammenslåinger. Kommunene Snåsa, Verran og Steinkjer har slike samtaler for tiden, og Trøndelag Forskning og Utvikling bistår ved forhandlingene.

 

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) engasjert som uhildet tilrettelegger av prosessen med å utarbeide en intensjonsavtale om en eventuell sammenslåing av kommunene Verran, Snåsa og Steinkjer.

Arbeidet omfatter prosess- og sekretariatsoppgaver før, under og etter forhandlingsmøtene.

– Det er mye å holde styr på i en slik prosess, sier seniorrådgivere Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det er mange involvert og mange tema det skal menes noe om i løpet av en relativt kort periode. Så her må man holde orden både på hva man er blitt enige om, hva som skal tas opp igjen senere og hva som ikke er diskutert ennå.

Folkeavstemning 23. mai

Arbeidet skal ende opp med en intensjonsavtale som er en beskrivelse av den eventuelt nye kommunen, og hvordan den skal fungere.

– Avtale skal være ferdig rundt påsketider. Da skal den behandles av de tre kommunens kommunestyrer, sier Lysø. Etter det vil avtalen bli lagt fram for, og diskutert med, innbyggerne som inviteres til en rådgivende folkeavstemning 23. mai 2016 (felles dag for alle kommunene).

Etter den rådgivende folkeavstemningen skal kommunestyrene si hva de mener om en eventuell kommunesammenslåing og meddele Fylkesmannen det innen 30. juni 2016. Innen 1. oktober 2016 skal Fylkesmannen ha gitt sine tilrådinger til departementet. Endelig vedtak om mulig kommuneendringer skjer i Stortinget våren 2017. En eventuell ny kommune kan være en realitet fra 1. januar 2019.

Kommunereformen i Norge

Reformen av kommunestrukturen i Norge er et av de store politiske prosjektene til Erna Solbergs regjering. Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.

Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner med frist til 30. juni 2016 for å avklare eventuelle sammenslåinger. Arbeidet med intensjonsplanen mellom kommunene Verran, Snåsa og Steinkjer er en del av dette.

Les mer om arbeidet med prosessen her