Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Tilskudd fra Sametinget viktig for duodjiutøverne

Bjørn Terje Grøttheim
ANALYSE: Bjørn Terje Grøttheim i Trøndelag Forskning og Utvikling har gjort en økonomisk analyse av duodji-næringen.
Utøvere av tradisjonelt samisk kunsthåndverk, duodji, driver ofte relativt små bedrifter, der driftstilskuddet de får fra Sametinget utgjør en viktig del av økonomien. To av tre duodjiutøvere er kvinner, og majoriteten er bosatt i Karasjok eller Kautokeino. Dette viser en analyse som Trøndelag Forskning og Utvikling har gjort på vegne av Sametinget.
– Tendensen er at tilskuddet fra Sametinget er blitt viktigere for utøverne enn før, sier Bjørn Terje Grøttheim.

 

Samisk kunsthåndverk, duodji, bruker overveiende naturmaterialer som skinn, pels, tre, trerøtter, horn og bein, til å lage forskjellige gjenstander. I alt er det registrert 80 utøvere av duodji som næring, men bare en tredjedel av dem søkte om driftstilskudd fra Sametinget i 2014. Det er en lavere andel enn tidligere år. Om lag en fjerdedel av utøverne som har søkt, har formell utdanning i duodji, oftest fagbrev.

Små bedrifter

– Denne bransjen kjennetegnes både av store variasjoner og av at mange av bedriftene er relativt små. I gjennomsnitt omsatte duodjiutøverne egenprodusert håndverk for cirka 200.000 kroner i 2014, mens den totale omsetningen i snitt var på 300.000 kroner, sier Bjørn Terje Grøttheim, som har gjort analysen for Sametinget.

Utøvere som står i duodji-registeret kan søke om inntil 150.000 kroner i året i driftstilskudd. I snitt utgjorde tilskuddet 30 prosent av den totale omsetningen i foretakene. Det er imidlertid store forskjeller blant de 27 søkerne i 2014. For en av tre søkere ville virksomheten gått med underskudd om det ikke var for driftstilskuddet.

Driftstilskuddet blir viktigere

– Driftsresultatene til duodjiutøverne har holdt seg stabile siden 2008, mens driftsutgifter og driftsinntekter har økt. Driftstilskuddet fra Sametinget har blitt viktigere for utøverne de siste årene, sier Grøttheim.

Analysen bygger på data som utøverne har oppgitt i forbindelse med søknad om driftstilskudd for 2015. Rapporten konkluderer med at det er relativt stabile forhold i bransjen, selv om det er en del utskifting i hvem som søker driftstilskudd fra år til år.

Skaper verdier for 7 millioner

– Hvis tallene for søkerne av driftstilskudd for 2015 er representative for alle duodji-utøverne i registeret, så utgjør salg av egenprodusert duodji en total omsetning på 24,3 millioner kroner. Verdiskapingen er på sju millioner kroner, sier Grøttheim.

Duodji-utøverne som har søkt om tilskudd driver i hovedsak salg direkte til kunde, men også salg på messer, fra egen salgsbod og gjennom butikk er viktig for en del. Det er få som oppgir at postordresalg eller salg over internett er viktige kanaler.