Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Tindved styrker seg med kunnskap

Espen Carlsson Roald Sand
FORSKNING: Espen Carlsson, TFoU, er faglig ansvarlig for forskningsprosjektet sammen med Tindved.
Tindved skal bli ledende innen utvikling av kreativ næring i Trøndelag. Sammen med forskere ved Trøndelag Forskning og Utvikling skal man bli en enda bedre utviklingsressurs for kulturbedrifter i Trøndelag.

 

Tindved har fått 500.000 kroner fra Regionalt forskningsråd for å bli enda bedre som bedriftsutvikler. Samme med Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) skal man utvikle kunnskap om arbeidsmåter for å understøtte utvikling av kreativ næring.

– Vi «huser» i dag 46 bedrifter fordelt på to næringsklynger, som vi følger opp, sier Leif Terje Nilsen, daglig leder Tindved. Framover ser vi for oss å etablere avdelinger på flere steder i Trøndelag. Distribuerte løsning krever nye grep.

Mellomromsaktør

– Faglig skal vi se på Tindved som mellomroms- og samskapingsaktør, sier faglig prosjektleder Espen Carlsson, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det finnes mange måter å utføre den rollen på, og vi skal prøve å finne ut om det er spesielle arbeidsmåter, ut fra de rådende forholdene, som er spesielt viktig for Tindved. Graden av slektskap mellom bedriften påvirker arbeidsformen, og i en tematisk næringshage som Tindved, er det kanskje et annerledes repertoar som er det beste.

Workshop opplevelsesindustri og opplevelsesøkonomi - mangfold og i vekst HiNT, TFoU, Steinkjerfestivalen, VRI Trøndelag Leif Terje Nilsen Innledere: Lars Iversen, Springfellow Ida Brobakke, Nice Haakon Skar, T:lab Anne Vally Ryan, HiNT
EIER: Daglig leder Leif Terje Nilsen, Tindved, har fått 500.000 fra Regionalt forskningsfond for å utvikle virksomheten i lag med Trøndelag Forskning og Utvikling. Bak til høyre forsker Niels Arvid Sletterød, TFoU.
46 bedrifter

Tindved har samarbeidsavtale med 46 bedrifter over hele Nord Trøndelag, og er en del av SIVAs Næringshageprogram. Tindved har drevet godt i mange år og driver to fysiske næringsklynger: Brikken  og Filmfabrikken. Selskapet er i betydelig vekst, og starter i januar 2017 arbeidet med å etablere sin tredje avdeling.

Hovedmiljøet Brikken ligger i Verdal, der 30 bedrifter som har sin arbeidsplass. Halvparten av disse har lokaler der, mens resten av selskapene tilknyttet Brikken bruker miljøet som arbeidssted og arena for faglig utvikling og nettverksbygging i perioder.

Filmfabrikken i Levanger er en fagklynge innenfor film og TV-produksjon lokalisert i Levanger. Høsten 2016 er det 11 bedrifter tilknyttet dette miljøet som leverer produksjoner for det nasjonale og internasjonale markedet.

I formingen av det nye Trøndelag er selskapets strategi å utvide horisonten som utvikler for det som i dag er Nord og Sør Trøndelag. Dette skal gjøres både gjennom etablering av fysiske miljøer, men også gjennom økt grad av samarbeid med andre utviklingsmiljøer i regionen.

Forskergruppen

Prosjektansvarlig er Leif Terje Nilsen, Tindved. Faglig prosjektleder er Espen Carlsson, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). Forskergruppen for øvrig består av Niels Arvid Sletterød, Roald Lysø og Morten Stene alle TFoU.  Prosjektrådgiver er Daniel Hjort, professor ved Copenhagen business School.

tindved-kulturhage
TINDVED: Hovedmiljøet Brikken ligger i Verdal, der 30 bedrifter som har sin arbeidsplass. (Foto: Tindved.)