Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

På vinnerlaget i to nasjonale Forskningsrådsprosjekter

REGIONAL ROLLE: Deltakelse i nasjonale prosjekter gir kunnskap til regionen også, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Trøndelag Forskning og Utvikling er med i to prosjekter som skal lage utviklingskunnskap for kommuner i Norge: Modeller for medborgerskap og Universitetskommune 3.0.
– Vi har en rolle i to av fem prosjekt som fikk penger gjennom Forskningsrådets FORKOMMUNE-program i forrige uke, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Prosjektet Modeller for medborgerskap skal i Trøndelag utvikle kunnskap om Bolystteam-tenkingen (Steinkjer) og Bylaboratoriene i Steinkjer og Levanger kommune.

Prosjektet Universitetskommune 3.0 skal utvikle kunnskap om samarbeid mellom kommuner og universiteter.

– Dette er gode eksempler på vår regionale betydning, hvor vi gjennom deltagelse i nasjonale prosjekter og initiativ bidrar både med kunnskap fra, og kunnskap til, regionen, sier Skogvold.

Knallhard konkurranse

– Vi er med på to av de fem prosjekt som fikk penger gjennom FORKOMMUNE-programmet forrige uke, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling. Dette er et resultat av bevisst satsing på kommunal innovasjon og vår kunnskap om kommunal sektor.

Kun 5 av 47 søknader fikk penger fra FORKOMMUNE-programmet. Mer enn 20 støtteverdige prosjekter ble avslått fordi det ikke var midler.

– Vår deltakelse i prosjektene er basert på omfattende kunnskap om kommunal sektor, og godt samarbeid med kommunene i regionen, sier Skogvold.

Forske med

– I disse prosjektene er det offentlig sektor selv som eier problemstillingene og skal utvikle løsninger på sine egne utfordringer. Samtidig blir resultatene dokumentert og systematisert i samarbeid med forskere. Dermed kan gode prosjekter oppskaleres og spres. På denne måten blir offentlig sektor forsket med snarere enn på, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen, på forskningsradet.no.

Nasjonal satsingen på innovasjon i offentlig sektor

FORKOMMUNE er et forskningsprogram i regi av Norges forskningsråd. Programmet skal utløse forskningsstøttet innovasjon og styrke kommunenes innovasjonskapasitet og innovasjonsevne. Satsingen er en del av Forskningsrådets strategi for innovasjon i offentlig sektor.

Skogvold skryter av denne satsingen, men mener det trengs mer penger.
– Det vet vi gjennom dialog med trønderske kommuner. Den lave tildelingsprosenten i programmet indikerer det samme, sier Skogvold. Når konkurransen blir så hard som her, må kvaliteten på prosjektene være svært høy for at Forskningsrådet skal tildele midler.

Offensive kommuner

– Steinkjer kommune har lagt ressurser inn i en samarbeidsavtale med SINTEF og TFoU, og prosjektet Universitetskommune 3.0 er et resultat fra dette samarbeidet, sier Skogvold. Steinkjer og Trondheim kommuner utmerker seg med en tydelig strategi og gode tiltak på hvordan forskning skal bidra til positiv utvikling, sier Skogvold…

Også Trøndelag fylkeskommune har bevilget midler til forskning på offentlig sektor gjennom ordningen DistriktForsk. Odningen med å mobilisere til mer forskning i utviklingsarbed var tidligere bare var rettet mot privat næringsliv, med omfatter nå også kommuner.

– Målgruppen for de fylkeskommunale midlene er kommuner med liten eller ingen FoU-erfaring, og vi er godt rustet for å bidra til gode prosjekter også for disse kommunene, sier Skogvold.

MODELLER FOR MEDBORGERSKAP: Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, skal være med å videreuvikle arbeidet med Bolystteam i Steinkjer.
Skal videreutvikle Bolystteamene og Bylaboratoriene i Steinkjer og Levanger

Prosjektet Modeller for medborgerskap skal utvikle kunnskap om måter å samhandle mellom kommune og innbyggere. Dette innebærer både medvirkningsprosesser og aktive medborgere samt utvikle kompetansehevingsprogram og opplegg for hvordan kommunene kan lære av hverandre.

Alt dette skal sikre bærekraftige velferdsløsninger i et langsiktig perspektiv. Det innovative målet i dette prosjektet er å ta medborgerskap et skritt videre.  I Trøndelag er det Bolystteam-tenkingen i Steinkjer kommune og Bylaboratoriene i Steinkjer og Levanger kommune som skal videreutvikles.

14 samarbeidspartnere

Arendal kommune er prosjektansvarlig. NORCE (Norwegain researche centre as) er prosjektleder. Håkon Sivertsen er Trøndelag Forskning og Utvikling sin forsker i prosjektet.

Andre samarbeidspartnere i prosjekt er Oslo kommune, Høgskulen på Vestlandet, MarselisborgCentret, Senter for omsorgsforskning (Sør-Norge), Steinkjer kommune, Levanger kommune, Voss kommune, Aarhus kommune, Sønderborg kommune, Friskus as og Norges frivillighetssentraler.

UNIVERISTERTSKOMMUNE 3.0: Espen Carlsson, Trøndelag Forskning og Utvilking, skal se på samhandling mellom kommuner og universiteter.
Skal lære av NTNU og Trondheim kommune

Prosjektet Universitetskommune 3.0 skal utvikle kunnskap om samarbeid mellom kommuner og universiteter. Et pilotsamarbeid mellom Trondheim kommune og NTNU skal studeres spesifikt. Steinkjer kommune er med i prosjektet og skal prøve ut elementer av trondheimsmodellen i Steinkjer. Kunnskapsutvikling skal skje gjennom forskermedvirkning etter prinsippet framvoksende deltagende utforsking – og systematisk dokumentasjon.

Åtte samarbeidspartnere

Trondheim kommune er prosjektansvarlig. SINTEF er prosjektleder. Espen Carlsson er Trøndelag Forskning og Utvikling sin forsker i prosjektet.

Øvrige prosjektdeltagere er Steinkjer kommune, Trøndelag fylkeskommune, Roskilde universitet, NTNU og Orkdal kommune.

11 millioner i støtte

Prosjektene er treårige og har fått til sammen 11 millioner kr i støtte fra Norges forskningsråd. Oppstart vil være sommeren 2019.