Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

På vinnerlaget i to nasjonale Forskningsrådsprosjekter

REGIONAL ROLLE: Deltakelse i nasjonale prosjekter gir kunnskap til regionen også, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Trøndelag Forskning og Utvikling er med i to prosjekter som skal lage utviklingskunnskap for kommuner i Norge: Modeller for medborgerskap og Universitetskommune 3.0.
– Vi har en rolle i to av fem prosjekt som fikk penger gjennom Forskningsrådets FORKOMMUNE-program i forrige uke, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Prosjektet Modeller for medborgerskap skal i Trøndelag utvikle kunnskap om Bolystteam-tenkingen (Steinkjer) og Bylaboratoriene i Steinkjer og Levanger kommune.

Prosjektet Universitetskommune 3.0 skal utvikle kunnskap om samarbeid mellom kommuner og universiteter.

– Dette er gode eksempler på vår regionale betydning, hvor vi gjennom deltagelse i nasjonale prosjekter og initiativ bidrar både med kunnskap fra, og kunnskap til, regionen, sier Skogvold.

Knallhard konkurranse

– Vi er med på to av de fem prosjekt som fikk penger gjennom FORKOMMUNE-programmet forrige uke, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling. Dette er et resultat av bevisst satsing på kommunal innovasjon og vår kunnskap om kommunal sektor.

Kun 5 av 47 søknader fikk penger fra FORKOMMUNE-programmet. Mer enn 20 støtteverdige prosjekter ble avslått fordi det ikke var midler.

– Vår deltakelse i prosjektene er basert på omfattende kunnskap om kommunal sektor, og godt samarbeid med kommunene i regionen, sier Skogvold.

Forske med

– I disse prosjektene er det offentlig sektor selv som eier problemstillingene og skal utvikle løsninger på sine egne utfordringer. Samtidig blir resultatene dokumentert og systematisert i samarbeid med forskere. Dermed kan gode prosjekter oppskaleres og spres. På denne måten blir offentlig sektor forsket med snarere enn på, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen, på forskningsradet.no.

Nasjonal satsingen på innovasjon i offentlig sektor

FORKOMMUNE er et forskningsprogram i regi av Norges forskningsråd. Programmet skal utløse forskningsstøttet innovasjon og styrke kommunenes innovasjonskapasitet og innovasjonsevne. Satsingen er en del av Forskningsrådets strategi for innovasjon i offentlig sektor.

Skogvold skryter av denne satsingen, men mener det trengs mer penger.
– Det vet vi gjennom dialog med trønderske kommuner. Den lave tildelingsprosenten i programmet indikerer det samme, sier Skogvold. Når konkurransen blir så hard som her, må kvaliteten på prosjektene være svært høy for at Forskningsrådet skal tildele midler.

Offensive kommuner

– Steinkjer kommune har lagt ressurser inn i en samarbeidsavtale med SINTEF og TFoU, og prosjektet Universitetskommune 3.0 er et resultat fra dette samarbeidet, sier Skogvold. Steinkjer og Trondheim kommuner utmerker seg med en tydelig strategi og gode tiltak på hvordan forskning skal bidra til positiv utvikling, sier Skogvold…

Også Trøndelag fylkeskommune har bevilget midler til forskning på offentlig sektor gjennom ordningen DistriktForsk. Odningen med å mobilisere til mer forskning i utviklingsarbed var tidligere bare var rettet mot privat næringsliv, med omfatter nå også kommuner.

– Målgruppen for de fylkeskommunale midlene er kommuner med liten eller ingen FoU-erfaring, og vi er godt rustet for å bidra til gode prosjekter også for disse kommunene, sier Skogvold.

MODELLER FOR MEDBORGERSKAP: Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, skal være med å videreuvikle arbeidet med Bolystteam i Steinkjer.
Skal videreutvikle Bolystteamene og Bylaboratoriene i Steinkjer og Levanger

Prosjektet Modeller for medborgerskap skal utvikle kunnskap om måter å samhandle mellom kommune og innbyggere. Dette innebærer både medvirkningsprosesser og aktive medborgere samt utvikle kompetansehevingsprogram og opplegg for hvordan kommunene kan lære av hverandre.

Alt dette skal sikre bærekraftige velferdsløsninger i et langsiktig perspektiv. Det innovative målet i dette prosjektet er å ta medborgerskap et skritt videre.  I Trøndelag er det Bolystteam-tenkingen i Steinkjer kommune og Bylaboratoriene i Steinkjer og Levanger kommune som skal videreutvikles.

14 samarbeidspartnere

Arendal kommune er prosjektansvarlig. NORCE (Norwegain researche centre as) er prosjektleder. Håkon Sivertsen er Trøndelag Forskning og Utvikling sin forsker i prosjektet.

Andre samarbeidspartnere i prosjekt er Oslo kommune, Høgskulen på Vestlandet, MarselisborgCentret, Senter for omsorgsforskning (Sør-Norge), Steinkjer kommune, Levanger kommune, Voss kommune, Aarhus kommune, Sønderborg kommune, Friskus as og Norges frivillighetssentraler.

UNIVERISTERTSKOMMUNE 3.0: Espen Carlsson, Trøndelag Forskning og Utvilking, skal se på samhandling mellom kommuner og universiteter.
Skal lære av NTNU og Trondheim kommune

Prosjektet Universitetskommune 3.0 skal utvikle kunnskap om samarbeid mellom kommuner og universiteter. Et pilotsamarbeid mellom Trondheim kommune og NTNU skal studeres spesifikt. Steinkjer kommune er med i prosjektet og skal prøve ut elementer av trondheimsmodellen i Steinkjer. Kunnskapsutvikling skal skje gjennom forskermedvirkning etter prinsippet framvoksende deltagende utforsking – og systematisk dokumentasjon.

Åtte samarbeidspartnere

Trondheim kommune er prosjektansvarlig. SINTEF er prosjektleder. Espen Carlsson er Trøndelag Forskning og Utvikling sin forsker i prosjektet.

Øvrige prosjektdeltagere er Steinkjer kommune, Trøndelag fylkeskommune, Roskilde universitet, NTNU og Orkdal kommune.

11 millioner i støtte

Prosjektene er treårige og har fått til sammen 11 millioner kr i støtte fra Norges forskningsråd. Oppstart vil være sommeren 2019.

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.