Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Tradisjonshåndverkere med utradisjonelle løsninger

STYRINGSKOMITEMØTE: Prosjektleder Per Reidar Næss (th.) orienterte om prosjekt Grenseløst bygningsvern for styringskomiteen for Interreg Sverige–Norge. Her representert ved (fv.) Tobias Liljeblad, Annica Westerlund, Michael von Essen og Sidsel Trønsdal.

Tradisjonshåndverkere deler ikke bare restaureringskunnskap. Prosjektet grenseløst bygningsvern har også utviklet en mobilapp for å dele hvor de riktige råvarene står i skogen.
– Samarbeid er et viktig suksesskriterium for å utvikle spesialiserte næringer, sier prosjektleder Per Reidar Næss, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det gjelder både mellom ulike typer håndverkere og langs verdikjeden.

 

– Jeg har tro på nettverk som mekanisme for å få til kunnskapsdeling, generere nye ideer og et mer robust næringsliv, sa prosjektleder Per Reidar Næss, Trøndelag Forskning og Utvikling, da han presenterte prosjektet Tre og tradisjonshåndverk – grenseløst bygningsvern for styringskomiteen for Interreg Sverige−Norge nylig.

I så måte er Interreg en fantastisk ordning, som muliggjør å finansiere nettverksarbeid, fortsatte Næss.

Ting Tar Tid

– Men noe av utfordringene med «prosjekter» er at de pr. definisjon er tidsavgrensede og relativ kortsiktige, mens resultater av nettverksarbeid kommer flere år etter at prosjektet er avsluttet, sa Næss, som høstet anerkjennende nikk fra styringskomiteen. Derfor blir i praksis all resultatrapportering i slike prosjekter mer å vise hvilke aktiviteter som er gjennomført, enn egentlig å vis virkningene.

Nettverk

Ikke overraskende er nettverksarbeid en viktig ingrediens i prosjektet Tre og tradisjonshåndverk – grenseløst bygningsvern. Her brukes nettverkstenking både for entreprenørutvikling, bedring av konkurransekraft og til å utvikle markeder. Hospitering, kurs, studieturer, arbeidsseminar og arrangement er alle eksempler på aktiviteter som nettverkslogikken i seg.

Mobilapp

Størst nyhetsverdi hadde en mobilapp som er utviklet i prosjektet.

– Her kan vi finne det materialet som er mest egnet til takspon på et blunk, ved å lokalisere hvor materialet står, om enn det står på rot, sier Næss.

Mye dreier seg om å ha oversikt over og å finne de riktige råvarene i restaureringsarbeid, forklarer Næss. Og ved å registrere hvor ulike materialtyper finnes ute i terrenget så kan man raskt lokalisere det man trenger.

– Foreløpig er det en prototype, sier Næss. Men vi har allerede registret interesse for å adoptere ideen. Nidaros Domkirke Restaureringsarbeider skjønte godt poenget med, bokstavelig talt, å kunne få et kart over hvor de riktige steinråvarene finnes.

Appen er for øvrig en videreføring av en ide som kom opp på det første nettverksmøtet i prosjektet, sier Næss.

Næss, P.R. (2017). Tre og tradisjonshåndverk – grenseløst bygningsvern. [Lysark, styringskomitémøte, 22.11.2017.] Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling