icon-tfou-white.png Tre- og tradisjonshåndverk: Grenseløst bygningsvern

rollup-trehandverk-1200-3Tradisjonshåndverk som næring

Tre- og tradisjonshåndverk: Grenseløst bygningsvern er et treårig Interreg-prosjekt som skal legge til rette for  næringsutvikling innen tradisjonshåndverk, restaurering og bygningsvern i et felles fagnettverk på tvers av riksgrensa. Både norske og svenske museer er sentrale i prosjektet, i tillegg til en rekke små og mellomstore håndverksbedrifter.

Målsettingene er:
  • Tradisjonshåndverkere og leverandører av trevirke i Trøndelag-Jämtlandsregionen skal bli kjent med hverandre
  • Huseiere og offentlige rådgivende etater skal få bedre bestillerkompetanse og beslutningsgrunnlag gjennom en sertifisering
  • Flere ungdommer skal få lyst og mulighet til å utdanne seg innen tradisjonshåndverk knyttet til tre.
Ser mer om aktiviteter i prosjektet