Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Trekker gammelt trehåndverk fram i lyset

skottbenk
SKOTTBENK: I prosjektet Tre og tradisjonshåndverk – grenseløst bygningsvern løfter man gjerne gamle håndverksteknikker fram i lyset. Her får ansatte på kultursida i Nord-Trøndelag Fylkeskommune prøve skottbenken. Fra venstre Gunn hege Lande, Anne Bjørg Svestad, Einar Strand og Hilde Arna Tokle Yri.
Interregprosjektet Tre og tradisjonshåndverk – grenseløst bygningsvern jobber for å få eldre håndverkstradisjoner og bruk av tre fram i lyset. Under Vårmarknaden på museet Jämtli i Östersund i år samlet prosjektet håndverkere fra både norsk og svensk side for å demonstrere byggeteknikker.
– Disse gamle byggeteknikkene og de håndverkerne som behersker dem kan være gull verdt når gamle, særpregede eller fredete bygninger skal restaureres, sier prosjektleder Per Reidar Næss.

 

I løpet av Vårmarknaden viste prosjektet Tre og tradisjonshåndverk bruk av skottbenk, margsprengning og tilhugging av konstruksjonsvirke med øks og taksponstikking. De som var i aksjon var håndverkere fra både norsk og svensk side av riksgrensa. Også programleder Frank Erichsen fra den kjente serien «Det gode bondeliv» deltok for å spre kunnskap om de gamle tradisjonshåndverkene.

Skaper et nettverk

– En veldig viktig del av prosjektet Tre og tradisjonshåndverk – grenseløs bygningsvern er å bringe sammen håndverkermiljøet som har interesse for denne typen arbeid. Når håndverkerne vet om hverandre og hverandres kompetansefelt, står en sammen mye bedre rustet til å hjelpe kresne kunder på begge sider av grensen, sier Per Reidar Næss.

Målet er å legge til rette for næringsutvikling innen tradisjonshåndverk, restaurering og bygningsvern i et felles fagnettverk på tvers av riksgrensa. Både norske og svenske museer er sentrale i prosjektet, i tillegg til en rekke små og mellomstore håndverksbedrifter. Også de trønderske fylkeskommunene er med i prosjektet.

Golvbordhøvling i skottbenk

Eldre bygninger med behov for restaurering og oppgradering holder ikke nødvendigvis dagens standardmål, og det er heller ikke gitt at alle hjørner og vinkler er rette. En av teknikkene som ble vist på Vårmarknaden var høvling av golvbord i skottbenk – en tradisjonsrik innretning som gjør det mulig å høvle not og fjær i golvbord av varierende bredde.

– På den måten kan man spesialtilpasse både lengder og bredder til det enkelte prosjektet, noe som kommer godt med i bygningsvern og restaureringsarbeid, sier Per Reidar Næss.

Skal hospitere hos hverandre

I løpet av det knappe året prosjektet har vært i gang har man allerede rukket å arrangere flere kurs og samlinger, der både kompetansepåfyll og nettverksbygging står i fokus. Til høsten er det også lagt et spennende program.

– Vi skal delta på konferanser både i Levanger og Sundsvall, der ulike former for bygningsvern er tema. I oktober legger vi ut på studietur i Jämtland, og i løpet av høsten skal en gruppe håndverkere hospitere hos museer og bedrifter. Da beveger de seg på tvers av grensen, og får tid til å få et godt innblikk i teknikker og arbeidsmåter slik de praktiseres her, sier Næss.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter