Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Trenger god dialog med eierne i kommunale foretak

FORESLÅR Å JUSTERE: Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling, har ledet evalueringen av Smøla Nærings- og Kultursenter KF og foreslår økt bevissthet rundt styringen og spissing av innholdet.
FORESLÅR Å JUSTERE: Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling, har ledet evalueringen av Smøla Nærings- og Kultursenter KF og foreslår økt bevissthet rundt styringen og spissing av innholdet.
Smøla Nærings- og kultursenter KF bør videreføres, men eierdialogen må bedres og oppgavene presiseres.
– Ingen har noe vesentlig negativt å si om drifta av det kommunale foretaket, men kommuneloven må følges når det gjelder styring av foretaket, og voksenopplæring bør overføres til kommunen, sier seniorrådgiver Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling som har ledet en evaluering av senteret.

 

Det opprinnelige Smøla Næringssenter har i dag blitt til et kommunalt foretak med ansvar for næring, kultur, kurs og kompetanse, voksenopplæring, Smølahallen og Gurisenteret. Ansvarsområdet har vokst seg bredt og krevende i løpet av et lite tiår, og kommunen ønsket en gjennomgang av sentretes organisering og rolle i kommunen.

– Det er et behov for å rydde litt for at styringen skal bli tydeligere og rollen til senteret bli bedre definert, sier Roald Lysø.  Bedre ryddighet er nødvendig for at senteret ikke skal miste sin legitimitet i næringslivet og blant innbyggerne.

Foretaketsstyret er ikke et politisk organ

Det er viktig å være bevisst og tydelig på at senteret skal være et verktøy for å realisere kommunens næringspolitikk på bred basis, og det kommunale foretaket som selvstendig enhet plassert utenfor den ordinære kommunale organisasjon.

– De tidligere driftsstyrene i Smølahallen og Gurisenteret har i realiteten mistet sitt mandat og innflytelse, slik det ser ut i dag. Dette må det ryddes opp i, sier seniorforsker Niels Arvid Sletterød. Også i grenselandet mellom drift og kommunal eiendomsforvaltning er det uklare soner mellom eierskap, drift og vedlikehold, da dette flyter sammen på en uregjerlig måte.

Flytte ut voksenopplæringen

Nye oppgaver innen voksenopplæring har krevd mye oppmerksomhet og stjålet både tid og ressurser fra andre oppgaver, men også fra tid til ledelse av foretaket på bred basis.

– Både av kompetansegrunner og ressurslogikken gjør at vi anbefaler å legge voksenopplæringen til kommunen, sier Lysø.

God på næring og kultur

Både kulturlivet og næringslivet ser på foretaket som en ressurs for utvikling av disse områdene, og senteret får god omtale for sitt arbeid.

– Men enkelte hevder at bestillingene til foretaket kunne vært mer spisset. Eiermeldinger og god strategisk styringsdialog mellom formannskap/kommunestyret bør forbedres og bli et viktig virkemiddel, påpeker Sletterød.

Motstrøms kommune

Fra å være en omstillingskommune for ti år siden har Smøla kommune skapt drøyt hundre nye arbeidsplasser og flyttestrømmen er snudd fra og til kommunen. På den måten er man i ferd med å riste av seg stempelet som en fraflyttingskommune. Kommunen på mange måter lyktes med næringssatsingen etter omstillingsperioden.

Share on Facebook2Google+0Tweet about this on Twitter