Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Trøndelag er størst på landbruk

bilde roald sand
STORE RINGVIRKNINGER: Landbruket har store multiplikatoreffekter, derfor er det viktig for Trøndelag, sier forsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Landbruk er og blir viktig for Trøndelag. Landbrukets betydning øker i bykommunene og reduseres i distriktskommunene.

 

Over 50 prosent av den landbruksbaserte verdiskapingen skjer i byene.
– Utsagnet kan kanskje virke overraskende, sa seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, da han holdt innlegg på nettverkslunsjen på Innovasjonscampus Steinkjer nylig. Men det moderne landbruket fører til en nedgang i sysselsetting på gårdene, samtidig som videreforedlingen har økt, noe som i hovedsak skjer i bykommunene.

18.500 arbeidsplasser

Landbruksrelaterte næringer utgjør 8,3 prosent av sysselsettingen i Trøndelag. Det er en nedgang på 3 prosent på ti år, med fortsatt er landbruk den største næringen i Trøndelag.

– Totalt utgjør landbruket 18.500 arbeidsplasser i Trøndelag, sier Sand.  Av disse utgjør ca. en tredjedel arbeid i primærleddet, en tredjedel er landbruksrelatert foredling og tjenester, og resten er «relaterte ringvirkninger» som transport handle og offentlig tjenesteyting.  Landbruket har en stor multiplikativ effekt i betydningen at det skjer en mangfoldiggjøring av bøndenes arbeid.

Viktig i distriktene, med størst i byene

Mange distriktskommuner har høy andel landbruksarbeidsplasser.  I Midtre Gauldal, Namdalseid, Selbu, Frosta, Rennebu, Leka og Overhalla er hver tredje arbeidsplass landbruksrelatert.

– Men byene i Trøndelag har tilsammen litt over halvparten av de 18.500 arbeidsplassen, sier Sand. Trondheim, Levanger og Steinkjer er det tre største byene med omtrent 10 prosent landbruksrelaterte arbeidsplasser.

Smart landbruk er framtida

– Det er mye som tyder på at landbruk blir viktig for framtida også i Trøndelag, sier Sand. Smart spesialisering er stikkordet.

Smart spesialisering handler om å ta utgangspunkt i områder man er gode på regionalt, og videreutvikle disse på bransjer og områder som er beslektet eller utfyller hverandre. Resonnementet bak dette er at beslektede områder (relativt like områder) har størst evne til å ta opp i seg – absorbere – og videreutvikle det man er god på.  Resultatet er en mer variert og diversifisert næringsstruktur hvor man blir mindre sårbar for utvikling i enkeltbedrifter og enkelte bransjer.

Les mer

Sand, R. (2018). Hva betyr landbruket for byene [lysark]. Nettverkslunsj, Steinkjer, 29.8.2018.