Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Trønderske bønder kvalitetssikrer internasjonal forskning

KVALITETSSKRER: Håkon Sivertsen og Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling; Erland Kjesbu, Landbrukets dataflyt; Tor Henrik Jule, Øyvind Austad, Rolf J. Bye, SINTEF og Harald Ferstad diskuterte gårdbrukernes digitale hverdag.
Forskerne planlegger spørreundersøkelser om bøndenes digitale hverdag i lag med praktikerne. På den måte sikrer man best mulig data for de videre analysene.

 

Trøndelag Forskning og Utvikling, SINTEF og Landbrukets dataflyt er partner i DEMETER – et stort internasjonalt prosjekt om beslutningstøtte til husdyrprodusenter ved bruk av informasjonsteknologi og kunstig intelligens.

– Vår oppgave er å følge utprøving av ny teknologi og se hvilke erfaringer og effekter det har på beslutninger og forretningsmodeller hos bønder regionalt, og i første rekke husdyrprodusenter, sier forskningsleder Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.

– Akkurat nå planlegger vi en spørreundersøkelse til norske bønder, og møtet i dag er en del av det arbeidet, sier Sand. Vi snakker med utvalgte gårdbrukere om deres digitale hverdag for å sikre oss at vi spør om vesentlige ting, og at spørsmålene er forståelig og relevante.

DEMETER

Prosjektet DEMETER er et treårig, og starter opp til sommeren 2019. Det har 60 partnere fra 18 land og omfatter 5.700 bønder og 20 pilotprosjekter innen fem landbrukssektorer. Totalbudsjettet er på 17,7 millioner euro og er en del av EU og  Forskningsrådets Horisont 2020 satsing. Horisont 2020 er verdens største forskning og innovasjonsprogram.

Prosjekter har for øvrig navn etter den greske gudinnen for innhøstning og avling som overvåket kornet og jordens fruktbarhet: Demeter.

Teknologi og forretningsmuligheter

Prosjektmålet er å bygge en internasjonalt datadrevet, innovativt og bærekraftig europeisk landbrukssektor og utvikle bærekraftig europeisk Internet of Tings-teknologi og forretningsøkosystem som skal endre Europas mat- og landbrukssektor.

– Noe av formålet er å demonstrere potensialet for bruk av avansert standard teknologi på tvers av land og sektorer, sier Sand. Og på den måte utvikle nye forretningsmessig muligheter for landbrukssektoren.

Kunstig intelligens

Trøndelag Forskning og Utvikling deltar på området husdyrbruk med mye fokus på melkeproduksjon og bruk av data fra melkeroboter og fôringsautomater for beslutninger angående produksjon, økonomi, fôring, dyrehelse og dyrevelferd basert på automatisk analyser av sensorregistrerte data – såkalt kunstig intelligens.

Partnere

Norske partnere i prosjektet er Trøndelag Forsking og Utvikling, SINTEF, Mimiro, Agricultural dataflow SA og Asplan Viak Internet AS. Prosjektet utgjør ca. 2,5 millioner kroner i omsetning for Trøndelag Forskning og Utvikling.

Les mer: Her kan du lese en kortfattet oversikt over aktiviteter i prosjektet DEMETER