Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Universiteter og barnehager knyttes tettere sammen

Anne Sigrid Haugset
MER SAMSKAPING: Samarbeidsignalene om mer samarbed mellom utdanningsisntitusjone og barnehagene er en reform som tildels er utfordrende, sier forsker Anne Sigrid Haugset, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Kunnskapsdepartementet har gitt landets barnehagelærer-utdanninger og barnehager i oppdrag å lage praksisnære, forskningsbaserte kompetansetiltak for barnehagene – sammen. Tanken er at læring og erfaring skal flyte begge veger, og gi både mer praksisrelevant barnehagelærerutdanning og mer kompetanse i barnehagene.
– Dette er en ny måte å samarbeide på, og i hele landet leter man nå etter gode modeller for samskaping av kompetansetiltak, sier forsker Anne Sigrid Haugset i Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Trøndelag Forskning og Utvikling, NTNU Samfunnsforskning og Dronning Mauds Minne Høgskolen følgeevaluerer implementeringen av strategien Kompetanse for fremtidens barnehage i perioden 2015-2022. Et av styringssignalene i strategien dreier seg om fylkesvis samstyring og samskaping av kompetanseutviklingstiltak i Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagesektoren.

Nylig presenterte Anne Sigrid Haugset funn fra evalueringsrapporten i 2019 for universiteter og høgskoler med barnehagelærerutdanning. Selv om regional ordning innfører flere nye dimensjoner, trakk hun fram samarbeidet om kompetanseheving inn i hver enkelt barnehage som den mest gjennomgripende endringen:

 Fra bestilling til samskaping

– Det har vært mye samhandling mellom barnehagelæreutdanningen og barnehagene før også, blant annet gjennom grunn- og videreutdanning, praksisplasser og noen steder også barnehagebaserte prosjekter, sier Haugset.

Men det er stor forskjell på å svare på en bestilling eller levere en ferdigdefinert utdanning, og å skulle samskape veiledningsbaserte opplegg for hver enkelt barnehage sammen med barnehagen.

– Jeg vil kalle det en innovasjon eller en reform av samhandlingsmønsteret, og vi ser at det også oppleves som krevende og nytt av de som skal samarbeid, sier Haugset.

Partnere med ulike behov

Fylkesmannen i hvert fylke har fått jobben med å rigge et samarbeid mellom barnehager og universiteter, som har ulike logikker, styringslinjer og formål. Samhandlingen skal være til felles beste, men en av utfordringene er at en barnehage og et universitet har ulike behov for forutsigbarhet og langsiktig planlegging.

– Barnehagen ønsker seg et opplegg tilpasset akkurat sine utfordringer og behov, og vil flette det fleksibelt inn i en travel hverdag når det passer dem best. Universitetet trenger på sin side langsiktig planlegging og forutsigbarhet, blant annet fordi nyansettelser er kostbare og tar lang tid, sier Haugset.

Fordeling av risiko

I fylkene jobber man nå med modeller for samskaping av kompetanseutviklingstiltak, og en kjernedimensjon hos de fleste er fordelingen av risiko mellom barnehagesektoren og universiteter og høgskoler.

– Modeller som gir høy fleksibilitet for barnehagene har en tendens til å gi universiteter og høgskoler en stor del av den økonomiske risikoen, så det er en avveining, framholdt Haugset.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.