Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Utenforskap blant unge er et samfunnsproblem

UTENFORSKAP: – Det er systematiske sammenhenger mellom det å bli ufør i ung voksen alder og familierelaterte faktorer og forhold i lokalsamfunnet, sier Arnhild Myhr, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Skole og lokalsamfunnet er viktige omstendigheter for framtidas folkehelse og utenforskap. Men sammenhengene er kompliserte og sammensatte.

 

Å stå utenfor skole og arbeidsliv – avbrutt grunnutdanning og uførhet i ung alder – hindrer mennesker å leve et godt liv og er et samfunnsproblem.

– Det er systematiske sammenhenger mellom det å bli ufør i ung voksen alder og familierelaterte faktorer og forhold i lokalsamfunnet, sier Arnhild Myhr, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Skolemestring kritisk

Det er også en sterk sammenheng mellom det å ikke fullføre grunnskoleutdanning og uførhet i ung alder. Spesielt sterk er sammenhengen hvis man kommer fra en kommune med gunstige sosioøkonomisk forhold og man dropper ut av skolen.

Studien viser også at man her større risiko for uførhet hvis man bor i urbane strøk. Samtidig ser man at det er store variasjoner mellom kommuner.

Et samfunnsproblem

– Samspillet mellom personlige karakteristika og lokalsamfunn er viktig, sier Myhr. Det betyr blant annet at å forebygge utenforskap i større grad bør gjøres på samfunnsnivået. Både innenfor utdanningssystemet, men også i lokalsamfunn gjennom gode oppvekstforhold og fritidstilbud.

Men sammenhengene er komplekse, understreker Myhr. Det trengs mer forskning rettet mot det komplekse samspillet mellom unge mennesker, deres familier og lokalsamfunnet. Denne kunnskapen vil ha stor nytteverdi for framtidig folkehelsearbeid.

350 000 nordmenn er analysert

Studien «Non-competition of secondary education and early disability» i Norge er gjennomført som en del av Myhrs doktorgrad, og er basert på et representativ utvalg av nordmenn (350 699 personer) mellom 21 og 40 år baser på Statistisk sentralbyrås folkeregister.

Litteraturreferanse

Myhr, Arnhild; Haugan, Tommy; Lillefjell, Monica & Halvorsen, Thomas (2018). Non-completion of secondary education and early disability in Norway: geographic patterns, individual and community risks, BMC Public Health, 2018, Vol.18