Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Utfordrende å få til utdanning på arbeidsplassen

KOMPETANSEHEVING: – Det å bruke arbeidsplassen som læringsarena i er utfordrende, sier seniorforsker Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling, som leder den seksårige følgeevaluering av den nasjonale strategien «Kompetanse for framtidens barnehage».
Den nasjonale strategien for kompetansetiltak i barnehager er godt kjent, og brukes relativt mye, spesielt av kommunale barnehager. Men evalueringen avdekker at noen tiltak ikke er så arbeidsplassbasert som intensjonene tilsier.

 

Årets fokus i den flerårige følgeevaluering av den nasjonale strategien «Kompetanse for framtidens barnehage» er de barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltakene. Arbeidet omfatter

  • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
  • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk
  • Barnehagebasert kompetanseutvikling
  • Individuelle tiltak for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter
Godt kjent

Barnehagebasert kompetanseutvikling involverer alle ansatte i barnehagen og skal foregå i den enkelte barnehage. Omtrent alle de lokale barnehagemyndighetene kjenner til barnehagebasert kompetanseutvikling og at nesten tre av fire kommuner forteller at de har en eller flere barnehager som benytter seg av dette.

De kommunale barnehagene både søker om og får tildelt midler til barnehagebasert kompetanseutvikling i større grad enn de private. Det er også fylkesvise forskjeller i andelen barnehager som søker om midler.

Ikke helt etter intensjonen

Selv om barnehagebasert kompetanseutvikling er et tiltak som skal foregå på i den enkelte barnehage, oppgir omtrent halvparten av fylkene at den vanligste måten å bruke midler til dette på er fellestiltak for flere barnehager i regi av kommunen som barnehagemyndighet. I den andre halvparten av fylkene er praksisen mer variert mellom kommunene. Her går deler av kompetansemidlene som tilskudd til barnehagene og fellestiltak i regi av barnehagemyndigheten. Dette viser at barnehagebasert kompetanseutvikling ikke brukes fullt ut etter intensjonene i ordningen.

Konkurrerende tilbud

Flere av kompetanseutviklingstilbudene har assistenter og fagarbeidere som målgruppe. Dette gjør at tilbudene kan konkurrere med hverandre og at det kan bli uklart hva barnehagene skal prioritere. I noen fylker har man opplevd at det har vært enklere å få med deltakere og å få med kommunene på finansiering av fagbrev enn andre kompetansetiltak.

Bruken av barnehagen som læringsarena varierer

I de fleste studieplanene for Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er det en klar intensjon og målsetting om å inkludere arbeidsstedet i studentenes læringsprosesser. Men det varierer om studieforløpet tilpasses med tanke på hvordan og i hvilken grad studentenes arbeidssted omtales og skal forstås som læringsarena i de ulike planene.

Deltakerundersøkelser viser også at studentene på det arbeidsplassbaserte studiene i mindre grad opplever at arbeidsplassen tilrettelegges som en læringsarena enn det studenter på tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk gjør.

Seksårig prosjekt

Trøndelag Forskning og Utvikling, Dronning Mauds Minne høgskolen og NTNU Samfunnsforskning evaluerer kompetansestrategien, som gjelder i perioden 2014-2020. Hovedvirkemidlet i strategien er et system av ulike opplæringstiltak der alle ansatte, uansett bakgrunn, kan delta og heve kompetansen sin. Dette er andre delrapport, og det vil komme flere rapporter som evaluerer strategien.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.