Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Utfordringer for små matprodusenter i nettverk

Margrete Haugum og Jorunn Grande
MATFORSKNING: Margrete Haugum (til venstre) fra TFoU og Jorunn Grande fra Nord universitet presenterte forskningen sin om nettverk av lokale matprodusenter i Innbruck forleden.
Konferansen System Dynamics and Innovation in Food Networks fant sted i Innsbruck i Østerrike 15.-19. februar. På konferansen presenterte forskerne Margrete Haugum fra Trøndelag Forskning og Utvikling og Jorunn Grande fra Nord Universitet et innlegg om markedsførings- og salgssamarbeid mellom produsenter av lokale matspesialiteter. Å samarbeide tett i nettverk er ikke bare enkelt for disse matprodusentene.

 

Antallet produsenter av matspesialiteter, for eksempel lokale retter og mat som er produsert etter håndverksprinsipper, har økt kraftig i Norge de siste 20 årene. Mange av lokalmatprodusentene sliter imidlertid med å finne plassen sin i matmarkedet, og passer dårlig inn i de eksisterende distribusjonssystemene som er basert på store volum.

Viktig og vanskelig samarbeid

– Samarbeid mellom små matvareprodusenter kan være løsningen, men dette er også vanskelig å få til. Samarbeid kan være alt fra lite forpliktende nettverksmøter, til felles logistikk- og salgsystemer. Vi ser at produsentene i et nettverk ofte har ulike forventninger til hva samarbeidet skal omfatte, sier Haugum.

Datamaterialet som ligger til grunn for Haugum og Grandes innlegg kommer fra forskningsprosjektet LogiMat – logistikk for matspesialiteter. Forskerne studerte sju matnettverk i Midt-Norge, og blant disse fantes både suksesshistorier og ikke fullt så vellykkede nettverk. Nettverkene fylte også svært forskjellige roller.

Må enes om formålet for nettverket

– Når samarbeidet i nettverket blir mer forpliktende, for eksempel gjennom at man etablerer felles salg og distribusjon, må kostnadene med dette fordeles i nettverket. Det kan være vanskelig for alle å akseptere disse kostnadene, og da er det relevant å spørre om samarbeidet i nettverk har noen verdi for dem. Vi ser også at produsentene har ulike ambisjoner og grad av profesjonalitet, sier Haugum.

Haugum mener matprodusentene tidlig må bli enig om hva formålet med å samle seg i et nettverk skal være. Gjør man ikke det, blir det vanskelig å finne gode og effektive samarbeidsformer.

Årlig matnettverkskonferanse

Konferansen Systems Dynamics and Innovation in Food Networks samlet 103 deltakere fra hele verden, og hadde både felles foredrag og sesjoner delt etter faglige tema. Det er Universitetet i Bonn som er arrangør, og det er tiende gang at forskere på tvers av land og disipliner treffes for å diskutere matnettverk. Produksjon og markedsføring av mat skjer i dynamiske nettverk, der både matprodusenter, matvarekjeder, forbrukere, media og det politiske klimaet er viktige noder.

– Å få til nyskaping i matnettverk handler både om produksjon av mat, om organisering av prosesser, logistikk og markedsføring, om teknologi og om styring og administrasjon. Så dette feltet trenger tverrfaglig forskning som spenner over mange disipliner, sier Margrete Haugum fra Trøndelag Forskning og Utvikling.

Lenke til konferansens nettside

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter