icon-tfou-white.png Analyser

Brukskunnskap for beslutningstakere i samfunns- og næringsliv

Kompetansemeglingssamling, Scandic Hell Hotell, StjørdalKunnskap og handling

Trøndelag Forsking og Utvikling utfører analyser, undersøkelser, evalueringer og utredninger  (FoU-baserte tjenester) i gjensidig forpliktende oppdrag for departement, direktorat, nasjonale- og fylkeskommunale myndigheter, kommuner og bedrifter.

Skreddersydde løsninger

Analysearbeidene er karakterisert av skreddersydde løsninger, bred faglig og metodisk kompetanse og leveranseevne. Analysene er også viktig input i den vitenskapelige kunnskapsproduksjonen.

Eksempler på utførte oppdrag
 • Samfunnseffekter av endringer i fylkeskommunal og regional statsforvaltning i Trøndelag.
  Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag fylkeskommune. Les rapport.
 • Utredning av kommunereformen for Flatanger kommune.
  Oppdragsgiver Flatanger kommune. Les rapport.
 • Yrkesretting og relevans i fellesfagene.
  Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet. Les rapport.
 • Åpne barnehager – omfang og organisering.
  Oppdriver: Utdanningdirektoratet. Les rapport.
 • Erfaringer med buk av elektroniske overvåkningsutstyr på beitedyr.
  Oppdragsgiver. Statens landbruksforvaltning. Les rapport.
 • Kundeundersøkelse NOEN AS.
  Oppdragiver NOEN AS. [Rapport unntatt offentlig pga. konkurransehensyn]
 • Samfunnsregnskap NTE.
  Oppdragsgiver NTE. Les rapport.
Se flere prosjekter og rapporter.